På måndagen den 6 februari invigdes den gröna och liberala tankesmedjan Fores sin verksamhet i Västsverige. Under invigningen riktades fokus mot automatisering, arbetsmarknadens förändring och regionens konkurrenskraft.

Som första nationella tankesmedja invigde Fores ett Väst-kontor, för att bättre kanalisera ett västsvenskt perspektiv till nationella beslutsfattare och själva vara mer närvarande i det västsvenska samtalet. Verksamheten ska bedrivas inom Fores alla fokusområden: klimat och miljö, migration och integration, entreprenörskap och ekonomiska reformer samt det digitala samhället.

Inledningsvis fokuserar Fores Väst på hur automatiseringen påverkar arbetsmarknaden, i Västsverige och i Europa, med utgångspunkt i Fores antologi Machines, Jobs and Equality som får sin Sverigelansering på Fores Väst. Inriktningen på automatisering är en del av det starka näringslivsfokus som Fores Väst kommer att ha.

Klimat- och energiperspektivet förstärks genom samarbetet med Ekocentrum, där Fores Väst också fysiskt kommer att ha sin hemvist.

  • Automatiseringens gränser – Andreas Bergström, vice VD Fores
  • Medias nya roll – Sofia Dahlström, chefredaktör på Göteborgs-tidningen
  • Fördel Göteborg & Västsverige – Jan Jörnmark, docent vid Chalmers och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
  • Fordonsbranschen i väst – Matts Carlsson, fordonsanalytiker
  • Vad händer inom energiområdet? – Anders Ådahl, Chalmers Styrkeområdesledare Energi
  • Västsverige – en plats för alla – Malin Lernfeldt, kommunikatör, Göteborgs Stadsmission