TID: 15 november, kl 08.00-09.00 (frukost serveras från 07.45)
PLATS: STUDIO Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24 Malmö

Anmäl dig här

Den 6 november inleds det internationella klimatmötet i Bonn. Nu intensifieras arbetet med reglerna för Parisavtalet och hur det det internationella samfundet ska nå målet om att begränsa uppvärmningen till väl under 2 grader.

I klimatmötets slutskede bjuder tankesmedjan Fores och Svenskt Näringsliv in till en diskussion om de internationella målen. Vad säger forskningen? Vad kan det lokala näringslivet göra tillsammans med politik och civilsamhället?

 

  • Rolf Elmér, Svenskt Näringsliv och är ansvarig för regionverksamheten i Skåne län.
  • Mathias Fridahl, är universitetslektor vid Linköpings universitet och ansvarar för Fores referensgrupp för internationell klimatpolitik.
  • Markku Rummukainen, Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC och klimatforskare på Lunds universitet.

Anmäl dig här