Den 16:e december presenteras FFF-utredningen, om hur Sverige ska nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030. Samma dag kommer energiminister Anna-Karin Hatt och FFF-utredaren Thomas B Johansson till Fores för att presentera utredningen och diskutera med branschens aktörer hur ambitionerna blir verklighet. Dessutom lanserar tankesmedjan Fores 2030-sekretariatet, vars syfte är att målsättningen ska genomföras steg för steg.

Varmt välkommen till årets sista och mest framtidsinriktade seminarium. Ambitionsfyllt och kostnadsfritt!

Plats: FORES, Bellmansgatan 10 (t-bana: Mariatorget/Slussen)

För ytterligare info, kontakta Mattias Goldmann, VD Fores, 070-309 00 45, mattias.goldmann@fores.se

Foto: Kristian Pohl

Hålltider

15.00 Inledning- Mattias Goldmann, VD Fores – moderator

15.05 2030: Vision blir verklighet- Anna-Karin Hatt, It- och energiminister

15.20 FFF-utredningen: Hållpunkter för framtiden – Thomas B Johansson, FFF utredningens ordförande

15.35 Prognoser – dödgrävarens spade eller ljuset i tunneln – Jakob Lagercrantz, VD Equest AB

15.45 Inledning till frågestund; klarar ni målet? – Mattias Goldmann

15.50 Bränsle – Jonas Sidenå, St1, Sören Eriksson, AB Preem, Åsa Burman, projektchef/VD GoBiGas, Göteborg Energi, Alarik Sandrup, Lantmännen Energi, Lena Bruce, Svebio

16.10 Bilar/fordon – Jonas Strömberg, Scania AB, Mikael Östlund, informationschef NEVS, Lars Edvall, Gröna Bilister

16.30 Beteende – Anders Roth, trafikkontoret Göteborg, Dag Lundén, Miljöchef Telia Sonera, Svante Axelsson Naturskyddsföreningen

16.50 2030-sekretariatet invigs! – Mattias Goldmann

17.00 2030-mingel!
2030-sekretariatet