Hur går omställningen till fossiloberoende fordonsflotta? Nya och detaljerade indikatorer visar vägen, men siffror kan tolkas på olika sätt. Allt pekar åt rätt håll men räcker det till? På detta seminarium får ni både den positiva och den negativa synen, kompletterat med branschens analys! Representanter från sektorerna Bilen, Bränslet och Beteendet gav sin syn på läget i Sverige, och gav svar på vad vi behöver göra annorlunda för att bli fossiloberoende 2030.

Möt 2030-sekretariatet i Almedalen 2016! Se samtliga av 2030-sekretariatets Almedals-seminarium här.

 Medverkande:
  • Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores, grundare 2030-sekretariatet, Fores
  • Jakob Lagerqrantz, grundare 2030-sekretariatet, 2030-sekretariatet
  • Lovisa Källmark, assisterande programchef Fores klimat- & miljöprogram, Fores
  • Helena Fornstedt, Senior Director Fuel, Circle K
  • Anders Johansson, vd Westport AB, Westport AB
  • Christer Ljungberg, vd Trivector, Trivector

Läs mer om 2030-sekretariatet här!