Klimatförändringarna förväntas leda till stora folkförflyttningar. Redan år 2050 uppskattar UNHCR att över 250 miljoner människor kommer ha drivits från sina hem på grund av klimatförändringar eller klimatkatastrofer. Hur ska vi på svensk och europeisk nivå bemöta de nya klimatdrivna migrationsutmaningarna?

På Centerpartiets partistämma den 29 september samtalade Johanna Jönsson frågan med Fores programchef för migration och integration, Minna Ljunggren och Fores assisterande programchef för klimat & miljö, Hanna Stenegren.