När: tisdag den 5 december, klockan 15.00-16.00
Plats: 
Stiftelsen Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg

Så länge städer har byggts har det funnits funderingar om hur städer byggs bäst. Spelar det någon roll om grannarna är lika varandra? Hur bygger vi en mer hållbar stad? Vad kan civilsamhället och privata aktörer göra åt den segregation som finns i våra städer? 

Anmäl dig här

Du är välkommen till ett samtal där fokus kommer att ligga på vad civilsamhället, fastighetsbolagen/näringslivet och politiken kan göra för att bryta segregationen. Hur ser forskningen på olika projektformer som försöker bryta segregationen och hur starka är grannskapseffekterna egentligen. Hur ser situationen ut i Göteborg idag och hur kan vi skapa en mer integrerad och inkluderande stad. Finns lösningen lokalt i Göteborg, eller behövs stora reformer?

Ett urval av panelister: 

Ulrika Lundquist Processledare FO4 Hållbara livsmiljöer, Jämlikt Göteborg

Ove Sernhede, Professor, Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Heléne B Zendegani, Integrationsansvarig, Bostads AB Poseidon

Fler talare tillkommer

Anmäl dig här