För närvarande diskuteras ett förslag från Sverigeförhandlingen på en höghastighetsjärnväg. Förslaget skulle innebära betydligt kortare restid till Malmö och Stockholm där Jönköping skulle bli en ny central knutpunkt i järnvägsnätet. De samhällsekonomiska kalkylerna visar samtidigt att en höghastighetsjärnväg kostar mer än vad det smakar. Vad kommer förslaget innebära för Jönköping och Småland i stort?

Evenemanget är inställt.

Anmäl dig här

Fores har tidigare släppt rapporten Är det lönt att välja tåget? – Hur bör höghastighetsjärnväg finansieras? Efter lyckade seminarium i både Malmö och Stockholm välkomnar vi nu aktörer från Jönköpingsområdet inom näringsliv, akademi och politik till seminarium 16 maj och diskussion om höghastighetsjärnväg och regional utveckling.

Datum: 16 maj

Tid: 12.00-13:00 (lättare lunch serveras från 11:30)

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Huskvarnavägen 40, 554 54 Jönköping

I panelen:

Andreas Bergström, vice vd och programchef för ekonomiska reformer och entreprenörskap Fores

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Jönköping University

Ann-Marie Nilsson, (C) kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun

Fler panelister tillkommer

Anmäl dig här

Läs Åsa Hanssons rapport ”Är det lönt att välja tåget?”

Mer läsning om höghastighetsjärnvägen hittar du på vår projektsida.