Möt Fores under Almedalsveckan i Visby 2016. Vi är på plats från och med söndag 3 juli med seminarium, paneldiskussioner och workshops. Hade du svårt att hinna med? Ingen fara, du kan se Fores seminarier i efterhand.

Se Fores stora Almedalsschema här

Helgonet eller djävulen – vem har rätt i omställningen till fossiloberoende fordonsflotta?

4/7 2016
kl. 10:00 – 10:50
Donners Brasserie’s terrass, Donners plats 3, Visby

Hur går omställningen till fossiloberoende fordonsflotta? Nya och detaljerade indikatorer visar vägen, men siffror kan tolkas på olika sätt. Allt pekar åt rätt håll men räcker det till? På detta seminarium får ni både den positiva och den negativa synen, kompletterat med branschens analys! Representanter från sektorerna Bilen, Bränslet och Beteendet ger sin syn på läget i Sverige, och ger svar på vad vi behöver göra annorlunda för att bli fossiloberoende 2030.

Läs mer om seminariet här

Hur påverkas social tillit i takt med ökad invandring?

4 juli 2016
kl. 11:00 – 11:50
Donners Brasserie’s terrass, Donners plats 3, Visby

Tillit till medmänniskor och samhällsinstitutioner är viktigt för hur ett samhälle fungerar. En högre social tillit kan kopplas till demokratisk stabilitet, politiskt deltagande och lägre brottslighet. Hur förändras den sociala tilliten med en ökad invandring? Vad säger forskningen?

Läs mer om seminariet här

På väg mot en ”gig-ekonomi”? Korta uppdrag i apparnas tid

Lunchseminarium!
4 juli 2016
kl. 12.-12.50
Donners Brasserie’s terrass, Donners plats 3, Visby

Många debattörer lyfter fram att datorprogram och robotar riskerar att göra många arbetslösa. Men teknisk omvandling har hittills aldrig förstört arbetsmarknaden, bara gjort den annorlunda. Nya typer av anställningar växer fram. Vilka jobb växer fram? Hur ser arbetsvillkoren ut? Vem ska kallas företagare och vem ska ses som anställd?

Läs mer om seminariet här

Carbon Capture and Storage – klimatsvar eller nödlösning?

4 juli 2016
kl. 13-13.50
Donners Brasserie’s terrass, Donners plats 3, Visby

Carbon Capture and Storage (CCS) – framtidens klimatsvar eller osäker nödlösning? CCS är omtvistat, men när ett beslut fattas kommer det inte desto mindre påverka svensk klimatpolitik. Om ett högaktuellt ämne med representanter från forskning, politik och miljörörelsen.

Läs mer om seminariet här

Så här ökar vi transparens i svenska myndigheter!

4 juli 2016
Kl. 14-14.50
Donners Brasserie’s terrass, Donners plats 3, Visby

Insyn i myndigheters arbete har försämrats både för medborgare och för journalister. I takt med att insynen minskar ökar trycket på att bevara dialog och transparens mellan medborgare och myndigheter. Men hur ser lösningen ut och vad innebär ökad transparens?

Läs mer om seminariet här

En grön och hållbar finansmarknad – hur når vi dit?

7 juli 2016
kl. 13:00 – 13:50
Nordea i Almedalen, exakt plats inom kort!

Det ekologiska fotavtrycket från finansbranschen är enormt, men hittills har få visat intresse för en hållbar finansmarknad. Med ökat intresse har frågan dock vunnit ny mark och är nu mer aktuell än någonsin. Möt aktörer från branschen, forskare som lyfter utmaningar och lösningar för en grönare ekonomi i Sverige.

Läs mer om seminariet här

Hur blir Svensson el-bilist?

7 juli 2016
kl. 15:00 – 15:50
Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Visby

Vad tycker vanligt folk om elbilar, och hur ser framtiden ut – egentligen? Bosse Gustavsson som driver uthyrningen i gästhamnen förklarar. Medverkar gör även Jon Malmsten, projektledare Elbilslandet, som berättar om Elbilslandets framväxt, Lovisa Källmark, 2030-sekretariatet, om önske-topp-3 ändrade beslut för ändrat beteende, samt Claes Nysell, vd Visby Shuttle om att använda elbilar i taxiverksamhet, smartare resval och företagarens väg mot fossiloberoende.

Läs mer om seminariet här

Få inte nog!

Fores medverkar på seminarier, mingel och workshops under hela Almedalsveckan. Se hela Fores schema här!

Hitta till Fores i Almedalen:

Den 4 juli håller Fores seminarium till på
Donners Brasserie’s terrass
Donners Plats 3
621 57 Visby

Se karta i GoogleMaps här

Kontakt Donners Brasserie
Telefon: 0498-25 98 90
info@donnersevent.se

För platsinfo om Fores övriga seminarium, se respektive event ovan!