Fores kommer självklart vara på plats på politikerveckan i Almedalen i sommar. Där kommer vi bland annat presentera 2030-sekretariatets viktiga arbete för en fossilfri fordonsflotta och Uppdrag: Integrations arbete för att driva på integrationen av nyanlända. 

Våra medarbetare Mattias Goldmann, Andreas BergströmMinna LjunggrenUlrika StavlötMarkus Larsson, Tove MellgrenRobert Englund, Oskar Adenfelt, nytillskotten Hanna Stenegren, Robin Vetter och Erik Huss samt praktikanterna Amalia och Emilia kommer finnas på plats för att diskutera allt från snabbtågssatsningen och automatisering till folkbildningens plats i migrationsdebattendigital integritet och undervakning.

Här kommer vi vara under Almedalsveckan:

Söndag:

Kan Europa enas om en hållbar asyl- och migrationspolitik?

Var: Strandvägen, H514, Europahusets paviljong
När: 16:00 – 16:45

Asyl och migration är en av EU:s stora utmaningar där medlemsländerna har svårt att komma överens. Just nu behandlar EU ett stort lagstiftningspaket som ska leda fram till ett hållbart regelverk på området. Vilka är utsikterna att enas kring asyl-och migrationspolitiken? Vad betyder det för Sverige?

Minna Ljunggren, programchef Migration och Integration på Fores deltar i panelsamtal med Malin Björk, Europaparlamentariker, Vänsterpartiet, Cecilia Wikström, Europaparlamentariker, Liberalerna, Katarina Areskoug Mascarenhas, Representationschef, EU-kommissionen i Sverige.

Måndag:

Hållbara städer kräver modiga beslut och innovativa transportlösningar

Var: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2
När: 8:30-9:30

Mattias Goldmann modererar samtal om morgondagens hållbara städer, med inledning av Nollvisionens fader Claes Tingvall.

Kräver full sysselsättning minskad jämlikhet?

Var: LO:s lokal på Cramérgatan
När: 10:00–10:50

Andreas Bergström deltar i samtal om jämlikhet, ökad lönespridning, lägre lägstalöner och fler enkla jobb tillsammans med Monika Arvidsson på Tankesmedjan Tiden och Maja Fjaestad på Kommunal, modererat av Martin Klepke, politisk redaktör på Arbetet.

Varför arbetar vi? Behöver vi arbeta i framtiden?

Var: Södra Kyrkogatan 6, ”Syregården”
När: 11:00-12:00

Andreas Bergström deltar i samtal om ifall automatiseringen gör att vi kan jobba mindre och ska vi i så fall hitta på nya jobb eller bara slappa? Med Lennart Fernström, Chefredaktör och utgivare, Tidningen Syre; Martin Klepke, Politisk redaktör, Tidningen Arbetet; Carl Schlyter, Riksdagsledamot, Miljöpartiet samt Lena Stark, Styrelseledamot, Basic Income Europe.

Nätverksträff för hållbart företagande

Var: HSB:s hus, Strandg. 35
När: Kl. 11:30-13:00

Markus Larsson från Fores klimat- och miljöprogram kommer att delta i nätverksträff för att diskutera hållbart företagande.

Nya mötesplatser öppnar upp svensk arbetsmarknad

Var: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Gate Almedalen
När: 12:00 – 12:45

Satsningar på mångfald och inkludering är såväl demokratiskt som demografiskt viktiga, men de skapar också samhällsekonomiska fördelar. Men hur skapar vi en arbetsmarknad för alla? Hur kan vi inkludera och dra nytta av den mångfald som samhället i stort faktiskt består av?

Genom att ta till vara på alla människors olika kompetenser och potential framträder sambandet mellan mångfald och lönsamhet. Minna Ljunggren, programchef Migration och Integration på Fores deltar i panelsamtal angående hur nya typer av mötesplatser kan hjälpa till att öppna upp svensk arbetsmarknad tillsammans med bl a Alexandra Charles, Ordförande, 1,6- och 2,6-miljonerklubben, Alaa Angel Abou Jamra, Talent Attractor, Antenn och Jonas Abrahamsson, Koncernchef och VD, Swedavia. Ett arrangemang av Swedavia.

Hur sänker vi klimatutsläppen från Sveriges fordon?

Var: Hästgatan 2
När: 13.00-14.00

Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet, Lars Mårtensson, Miljö- och innovationschef, Volvo Lastvagnar, Åsa Westlund, Energipolitisk talesperson, Socialdemokraterna, m.fl.om hur vi ska sänka klimatutsläppen från Sveriges fordon, i regi av 2030-sekretariatet  och Swedegas.

Kan betongen bli koldioxidfri till 2045?

Var: Mellangatan 1
När: 13:00 – 14:00

Samtal om hur Sverige ska bli klimatneutralt till 2045 med Mattias Goldmann Svante Axelsson, Katarina Luhr, Filip Johnson m fl

En förvandlad stad. Elbilen – vilka möjligheter öppnar den?

Var: Aktuell Hållbarhets arena, Gotlands museum, Strandgatan 14
När: 17:00 – 17:45

Mattias Goldmann modererar samtal om vilka möjligheter elbilen ger för stadsutvecklingen, med bl.a. Trafikborgarråd Daniel Helldén och fd finansminister Allan Larsson, i Elbilsalliansens regi.

Tisdag:

Cirkulär ekonomi

Var: Öresundshuset, Hästgatan 1
När: 8:00-9:00

Mattias Goldmann deltar i panelsamtal om cirkulär ekonomi i Sysavs regi, med Ola Alterå, Nima Sajandaij och Johanna Giorgi, Tillväxtverket.

Vart tar samhället vägen i den digitaliserade världen?

Var: Donners plats 2 Ingång via Hamngatan och Strandvägen
När: 10:00-11:00

Andreas Bergström deltar i samtal om vilken påverkan den digitaliserade utvecklingen har på samhället samt vilken roll staten kommer att ta. Med Patrik Nilsson, Country CTO, HPE; Jan Gulliksen, Professor, KTH; Charlotte Bergren, Generaldirektör, Vinnova; Gunnar Wrede, moderator, Dagens industri och Sara Öhrvall, digitaliseringsrådgivare. I regi av Dagens Industri.

Torvbruk – hot eller möjlighet för klimatet?

Var: Sal E31, Högskolan, Cramérgatan 6
När: 10:00-11:00

Mattias Goldmann leder samtal om torvbrukets roll för klimatet, med bl.a. Claes Rülcker, VD, Svensk Torv, Rickard Nordin, Centerpartiet och Ingemar Nilsson, Socialdemokraterna

Hållbar energi för den hållbara staden

Var: E.Ons tält, Mellangatan 19, baksidan av Gotlands Konstmuseum
När: 11:00-12:00

Mattias Goldmann i samtal med bl.a. Åsa Westlund, Socialdemokraterna och Christina Lindbäck, NCC.

Hur möjliggörs framtidens hållbara transporter?

Var: Öresundshuset, Donners Plats, Hästgatan 1
När: 12:00-12:45

Mattias Goldmann i samtal med Johan Röstin, Copenhagen Malmö Port, Jan Kilström, VD Green Cargo och Lena Erixon, Generaldirektör, Trafikverket

Who will pay to fight poverty and climate change? Innovative investment models for the SDGs

Var: Sverige Världen, Donnersgatan 6 (mittemot Almedalsscenen)
När: 13:00-13:45

Mattias Goldmann leder samtal med bl.a. Bernard Giraud, Livelihoods Funds, Anna Ryott, VD Swedfund, Karin Stenmar, hållbarhetschef Folksamgruppen, Lena Ingelstam, Sida och Henrik Brundin, vice vd Vi-skogen

Energiomställning till havs och på land – hur kan tunga transporter minska sina utsläpp?

Var: Hästgatan 2
När: 14:00-14:45

Mattias Goldmann leder samtal med Rikard Engström, VD, Sweship, Per-Inge Kruse, Westport, Ulrica Messing, Styrelseordförande, Göteborgs Hamn Håkan Wirtén, Generalsekreterare, WWF och Johan Zettergren, VD, Swedegas

Fossilfria transporter – rappa på

Var: Aktuell Hållbarhets arena, Gotlands museum, Strandgatan 14
När: 15:00 – 15:45

Ledande aktörer inom Bilen, Bränslet och Beteendet får ge sin främsta input till hur arbetet kan påskyndas, under ledning av Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet och med Per Östborn som visar indikatorer för omställning.

Politiken efter populismen – behövs de politiska partierna?

Var: TCO-landet, Strandgatan 19
När: 15:00–15:45

Fem tankesmedjor med olika ideologisk profil bjuder tillsammans in till samtal om hur morgondagens politiska engagemang, debatt och samtal skall se ut. Fores Andreas Bergström deltar med Karin Svanborg-Sjöwall, VD, Timbro; Alexander Crawford, Processledare, Global Utmaning; Ann-Therese Enarsson, VD, Futurion samt Lisa Pelling, Utredningschef, Arena Idé modererat av Per Lagerström, Futurion.

Vilken är Sveriges bästa elbilskommun?

Var: Björkanderska, Skeppsbron 24
När: 16:00-16:45

Finalisterna för LaddGuldet presenteras i kategorierna bästa kommun och El(d)själ, med inlägg från 2030-sekretariatet, Fortum Charge and Drive, Power Circle och Klimatkommunerna.

2030-minglet

Var: Westanders trädgård, Södra kyrkogatan 13
När: 17:00-18:45

Årets hetaste mingel för hålbara, fossiloberoende transporter – här möts aktörerna för Bilen, Bränslet och Beteendet i 2030-sekretariatets regi! Kräver föranmälan.

Onsdag:

Äldre byggnader är en resurs! Låt fastigheternas energinota finansiera din kommuns klimatarbete

Var: Fartyget Blue Charm, inre hamnen
När: 9:30-10:30

Hur ska äldre byggnader bli energi- och klimateffektiva?  Mattias Goldmann leder samtal med bl.a.Håkan Olsson, Caverion, Emma Hult, Bostadspolitisk talesperson, Miljöpartiet, Ola Johannsson, Bostadspolitisk talesperson, Centerpartiet och Ann-Sofie Eriksson, Sektionschef, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting.

När kommer elbilsboomen? Om framtidens bilism

Var: Elbilsutställningen på Skeppsbron
När: 11:00-11:30

Hur ser elbilsmarknaden ut idag och imorgon? Diskussion och guidad visning av elbilarna med Mattias Goldmann och flera av elbilstillverkarnas representanter.

Fossilfritt 2030 – vad behöver politiken INTE prioritera

Var: Takterassen Donnerska huset, Donners plats
När: 13:00-13:50

Panelsamtal med Mattias Goldmann, Fores, Peter Nohrstedt, hållbarhetschef, SKL Kommentus, Karin Svensson Smith, trafikpolitisk talesperson, miljöpartiet, Gunnar Caperius, sakkunnig inom miljö, klimat, landsbygd och ekonomi, centerpartiet, med flera.

Hur bryter vi segregationen på bostadsmarknaden?

Var: Hyresgästföreningens hus, Cramérgatan, H304
När: 16:00-16:40

Andreas Bergström i samtal om vad som behöver göras för att få en bättre integration på bostadsmarknaden. Med Marie Linder, Förbundsordförande, Hyresgästföreningens Riksförbund och Lisa Stenberg, Kommunikationschef, Tankesmedjan Tiden, arrangerat av Hyresgästföreningen.

Torsdag:

Staten eller kapitalet – vad ska rädda klotet?

Var: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
När: 10:00 – 11:30

Debatt-SM om hållbarhet på finansmarknaden arrangerat av Alecta och AP7, med bl.a. Hanna Lidström, Lisa Pelling, Benjamin Dousa, Karin Karlsbro, Mattias Svensson. Domare: Mattias Goldmann

David med Goliat – samarbeten som skapar lönsamhet i en cirkulär ekonomi

Var: Aktuell Hållbarhet Arena, Gotlands museum, Strandgatan 14
När: 11:00-11:45

Är det möjligt med fortsatt ekonomisk tillväxt i en linjär ekonomi på en planet med ändliga resurser?

Med bl.a. Christian Jansson, VD GIAB, Ylva Öhrnell, Miljö- & Kvalitetschef, DHL, Markus Larsson, Programchef Klimat & Miljö, Fores, Karin Stenmar, Hållbarhetschef, Folksam, Ola Alterå, Strategisk Rådgivare, Sustainable Innovation

 

Kan digitalisering stödja ett mer hållbart samhälle?

Var: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
När: 14.00-14.50

Mattias Goldmann i panelsamtal med Mattias Höjer, Director, Centre for Sustainable Communications, KTH, Marie Andervin, Rådgivare och författare, DigJourney och Martin Whitlock, Head of Technology & Operations Telenor Connexion.

Aktuell Hållbarhets mingel

Var: Aktuell Hållbarhet Arena, Gotlands museum, Strandgatan 14
När: 20:00-22:00

Jakob Lagercrantz och Mattias Goldmann medverkar. Kräver föranmälan.

Fredag:

Catalonia and Sweden before Agenda 2030 – sharing good practices from North and South

Var: Vinterträdgården, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
När: 12:00-13:00

Hur kan Sverige och Katalonien samarbeta kring ökad hållbarhet? Jakob Lagercrantz leder samtal mellan Mattias Goldmann, Marta Subirà, Kataloniens miljöminister, och Teresa Navarro, vd för entreprenörsgruppen FemCAT

Håll dig uppdaterad på det senaste genom att prenumerera på våra nyhetsbrev här!