Det är valår och givetvis är Fores med 2030-sekretariatet på plats i Almedalen med experter, debatt och mingel kring de viktigaste frågorna inför valet 2018, och vad du ska hålla koll på framöver.

Du hittar oss i Fores-trädgården på Södra kyrkogatan 13 (Westanders trädgård) Samtliga programpunkter går att finna i Almedalsveckans program och presenteras i korthet nedan.

 

Kvotflyktingar – vi analyserar möjligheter och risker med de systemförändringar som föreslås.

Måndag 2 juli, kl. 09-10

Det talas om förändrade system för kvotflyktingar. Såväl Centerpartiet som Moderaterna har diskuterat förslag på området. Hur kan framtidens kvotflyktingssystem se ut och vilka möjligheter och risker medför det? Läs mer om seminarier här.

 

Enkla vägar till svåra jobb

Måndag 2 juli, kl. 10-11

Idag har sju av tio företag svårt att rekrytera högskoleutbildad persona. Samtidigt är drygt 55 000 utrikesfödda akademiker är överkvalificerade för sina jobb. Hur kan vi ta tillvara den kompetens som finns? Vad kan politiker och arbetsmarknad göra? Behövs det nya åtgärder? Vilka samhällsekonomiska vinster skulle vi se med rätt person på rätt plats? Läs mer om seminariet här.

 

Sverige står för startups och innovation – men hur överlever vi i ett globalt plattformssamhälle?

Måndag 2 juli, kl. 12-13

Bristande insyn och transparens i stora, multinationella plattformsföretag leder till utmaningar för Sverige som plantskola för innovation. Detta trots att Sverige har lång tradition av att vara ett, globalt sett, teknikpositivt land med god digital infrastruktur, relativt gott om kompetens och trygghet nog att gå i bräschen för ny teknik. Hur skapar vi balans mellan fördelar och risker? Vad betyder omställningen för Sverige? Kontaktperson: robin.vetter@fores.se

 

Borde Arbetsförmedlingen avskaffas?

Måndag 2 juli, kl. 13-14

Alliansen har föreslagit att Arbetsförmedlingen avskaffas och att arbetet med matchning förs över på privata aktörer. Regeringen har tillsatt en utredning om Arbetsförmedlingen med mandat att föreslå stora förändringar. Det finns erfarenheter från Sverige och en rad andra länder av att lägga ut centrala delar av Arbetsförmedlingens uppdrag på privata aktörer. Hur har det fungerat och vad kan vi lära oss inför en eventuell reform? Fore låter sju forskare lämna förslag på reformer. Läs mer om seminariet här.

Anmäl gärna ditt intresse för seminariet här, och få en påminnelse och ev. uppdateringar direkt till din mail.

 

Den positiva klimattrenden har vänt – hur ska vi klara 2030-målet när utsläppen ökar?

Måndag 2 juli, kl. 16.30-18.45

2030-sekretariatet bjuder in Sveriges ledande klimataktörer till mingel med frågeställningen Vad krävs för att vi ska nå 2030-målet? Vill du vara med? Skicka ett mail till gunilla.sandin@fores.se så återkommer vi till dig i mån av plats. Läs mer om arbetet för en fossiloberoende transportsektor på 2030-sekretariatet.se.

 

Du ser oss även medverka på

Hur lirar alla uppkopplade prylar med vår integritet?

Onsdag 4 juli, kl. 14.15-14.45

Uppkopplade sensorer eller kroppsnära teknik som kan göra oss friskare men är vi medvetna om hur mycket information vi lämnar ifrån oss till olika företag? Hur lirar egentligen alla uppkopplade prylar med vår strävan efter integritet? Medverkande: Stefan Larsson, programchef för Digitala samhället. Läs mer om seminariet här.

 

Egen kraft – nyckeln till hållbar integration?

Torsdag 5 juli, kl. 10-30-11.30

Hur kan egenmakt och inkludering bidra till en mer hållbar integration? Vad vinner samhället på att ta tillvara de nyanländas egna drivkrafter? Medverkande: Tove Hovemyr, redaktör för Migrationsinfo. Läs mer om seminariet här.

 

 


Söker du en expert till ditt event? Fores programchefer och forskare har gedigen kompetens inom

Välkommen att kontakta respektive medarbetare!

För generella frågor, vänligen kontakta kommunikation@fores.se