Amanda Grönros, praktiserar på Fores under hösten 2017 på Miljö och klimatprogrammet.

Amanda tog kandidatexamen som Miljövetare våren 2017 från Södertörns Högskola. I sitt examensarbete skrev hon om den vetenskapliga rollen i den svenska vargpolitiken och har ett stort intresse för miljöfrågor i praktiken.

Pressbilder