Anna Lindén är anställd på 2030-sekretariatet med uppdrag att bygga en strategisk plattform för att driva de beteendeförändringar som krävs för en fossiloberoende fordonsflotta.

Anna arbetar på halvtid som projektledare på 2030-sekretariatet. Hennes ansvarsområde är att tillsammans med 2030-partners bygga plattformen för beteendefrågor. Anna kommer närmast från Eskilstuna kommun där hon ansvarade för kommunens klimatmål inom transporter på strategisk nivå. Hon har examen i miljövetenskap och företagsekonomi med inriktning på ekologisk ekonomi vid Mälardalens högskola.

Kontakta Anna
anna.linden@fores.se

Pressbilder

Ladda ned bild som JPEG
JPEG-bild
Färgmodell: RGB
Höjd i pixlar: 5 616
Bredd i pixlar: 3 744

Ladda ned bild som JPEG
JPEG-bild
Färgmodell: RGB
Höjd i pixlar: 720
Bredd i pixlar: 720