Machines, Jobs and Equality är antologin där erkända forskare och experter beskriver ett antal viktiga källor till den nuvarande teknologiska utvecklingen.

Den tekniska utvecklingen innebär att många rutinartade tjänstejobb försvinner, samtidigt som vissa IT-tjänster snabbt kan bli internationella storsäljare. Hur påverkar det framtidens arbetsmarknad, inkomstklyftor och social rörlighet? Antologin Machines, Jobs and Equality innehåller samlade resultat och analyser av automatiseringens inverkan på den europeiska arbetsmarknaden.  Boken är ett resultat av projektet Automatisering, arbetsmarknad och fördelning inom vilket Fores har publicerat en rad studier, seminarier och debattinlägg.

Läs mer om boken och beställ ditt exemplar här!

Projektet har drivits med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. För mer information om projektet, eller någon av delstudierna, kontakta programchef Andreas Bergström.

Filmade seminarier

Utöver det har vi inom vårt europeiska samarbete (European Liberal Forum, ELF) under 2015 ordnat en workshop i Haag, en workshop i Stockholm och ett seminarium på ALDE-partiets kongress i Budapest.

Rapporter

Artiklar och krönikor

På gång

Under 2017 kommer vi att arrangera en rad seminarier utifrån texterna i Machines, jobs and equality.