Automatisering, arbetsmarknad och fördelning

Machines, Jobs and Equality är antologin machines-jobs-and-equalitydär erkända forskare och experter beskriver ett antal viktiga källor till den nuvarande teknologiska utvecklingen. Boken innehåller samlade resultat och analyser av automatiseringens inverkan på den europeiska arbetsmarknaden. Läs mer om boken och beställ ditt exemplar här!

En av de frågor Fores arbetar med 2014-17 är hur automatisering påverkar arbetsmarknad och fördelning. Andreas Bergström, Fores vice vd, ansvarar för projektet.

Filmade seminarier

Utöver det har vi inom vårt europeiska samarbete (European Liberal Forum, ELF) under 2015 ordnat en workshop i Haag, en workshop i Stockholm och ett seminarium på ALDE-partiets kongress i Budapest. Antologin ovan presenterades på partikongressen i Warszawa 2016.

Rapporter

Artiklar och krönikor

På gång

Under 2017 kommer vi att arrangera en rad seminarier utifrån texterna i Machines, jobs and equality.

den gröna liberala tankesmedjan