Den 13 februari välkomnade vi till ett frukostmöte som tog avstamp i Anders Wijkmans nya bok ”Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet”, skriven för Romklubbens femtioårsjubileum.

Efter att Anders presenterade sin skrift, diskuterades frågorna om klimatet, kvartalsekonomin och kapitalismen med Johan Rockström från Stockholm Resilience Centre, Nina Ekelund från Hagainitiativet och Mattias Goldmann från Fores, samt med ledande näringslivsföreträdare.

Samtalet var ett samarrangemang mellan Fores och Hagainitiativet. Klimatet, kvartalsekonomin och kapitalismen – samtal om tillväxtens gränser och planetens framtid.

PÅ SCEN
Anders Wijkman, författare och opinionsbildare
Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet
Johan Rockström, chef, Stockholm Resilience Centre
Mattias Goldmann, vd, Fores med 2030-sekretariatet
Åsa Domeij, chef miljö och social hållbarhet, Axfood
Ulf Dahlsten, senior rådgivare, Global Utmaning
Per Bolund (MP), finansmarknads- och konsumentminister