DATUM: 16 mars, 2018

Vi ser en omfördelning från löner till kapitalinkomster i världen, och enligt en del forskning går detta att koppla till automatisering. Flera röster har höjts för att beskatta robotar så att välståndet kan fördelas jämnare. Ger automatisering ett fördelningsproblem och hur ska vi i så fall lösa det?

Bakgrund för seminariet var två av Fores publikationer: “Automatiseringenseffekter på arbetsmarknad och fördelning” av Jesper Roine, samt kapitlet av Fernando del Rio och Eduardo L Giménez i “Machines, jobs and equality”.

Medverkande:

  • Adrian Adermon, forskare vid IFAU
  • Åsa Hansson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet
  • Jesper Roine, docent i nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Samtalsledare: Andreas Bergström, vice vd, Fores

Seminariet går att se i efterhand här.
Jespers och Åsas bilder går att ladda ner här.