Digitala samhället - Publikationer

Machines, jobs and equality

PUBLIKATION Beställ boken / Ladda ner som pdf Machines, jobs and equality – Technological change and labour markets in Europe är antologin om automatiseringens inverkan på den europeiska arbetsmarknaden. Erkända forskare och experter beskriver ett antal viktiga källor till den nuvarande teknologiska utvecklingen, såsom informations- och datateknik, robotisering, artificiell intelligens (AI), och nya betalningssystem såsom kryptovalutan Bitcoin … Fortsätt läsa Machines, jobs and equality

Who checks your status? Authorities ask social media and keep the answers to themselves.

PUBLICATION Surveillance has become the tool of choice for government authorities, not just in China and North Korea but in most Western democracies as well. The problem with surveillance is that it is one-way communication by default. Two-way transparency has to be designed and few government authorities perceive this as a priority. This study is an … Fortsätt läsa Who checks your status? Authorities ask social media and keep the answers to themselves.

Att vidareutnyttja information från den offentliga sektorn

Öppna data är information från myndigheter som kostnadsfritt kan vidareutnyttjas av allmänheten. Utifrån en bas av offentlig information kan företag och utvecklare framställa helt nya verktyg vilket höjer innovationstakten och bidrar både till ekonomisk utveckling och ökad sysselsättning. Detta är synergier som även offentlig sektor kan dra nytta av. När myndigheter tillgängliggör sina data möjliggörs … Fortsätt läsa Att vidareutnyttja information från den offentliga sektorn