Faktorer som kan minska främlingsfientlighet – FORES Policy Paper 2010:1

Civilsamhällets insatser på lokal nivå spelar en avgörande roll för att motverka främlingsfientliga strömningar. Det framgår av en ny version av policyrapporten ”Lokal bekämpning av främlingsfientlighet”.

Etableringsreformens positiva exempel – FORES Policy Paper 2011:5

I rapporten, ”Lyckad etablering av en ny reform”, fokuserar vi på tre kommuner där man så långt har haft positiva erfarenheter från införandet av den nya reformen: Värnamo, Solna och Borlänge.

Etableringsreformens 100 första dagar – FORES Policy Paper 2011:2

Den 1 december 2010 genomfördes den största förändringen av svensk integrationspolitik på 25 år när Arbetsförmedlingen tog över ansvaret från kommunerna för att nyanlända flyktingar ska hitta ett jobb och komma in i det svenska samhället. I vår rapport, Etableringsreformens 100 första dagar, visar vi att reformen hittills inte blivit den framgång regeringen hoppats på. Tvärtom har de flyktingar som anlänt till Sverige de senaste månaderna fått sämre förutsättningar för att ta sig in på arbetsmarknaden.

Kanadamodellen – Hur invandring leder till jobb

Medan nyanlända i Sverige ofta har svårt att få arbete är har invandrare i Kanada högre grad av sysselsättning och bättre möjligheter att klättra på samhällsstegen. I FORES nya bok belyses Kanadas modell för invandring, liksom vad Sveriges integrationsarbete kan lära av Kanada.