Miljö och klimat - Publikationer

Europe’s Energy Future

Under 2015 drev Fores tillsammans med den österrikiska tankesmedjan Neos-Lab och Friedrich Naumann-stiftelsens kontor i Sofia ett projekt kring europeisk energisäkerhet. Projektet finansierades av Fores europeiska samarbetsorganisation European Liberal Forum.  Projektet bestod av tre workshops, en var i Stockholm, Sofia och Wien, där experter, akademiker, näringsliv och det offentliga diskuterade landets särskilda utmaningar kring energisäkerhet och hur … Fortsätt läsa Europe’s Energy Future

Carbon Capture and Storage – hjälper eller stjälper klimatet?

Ladda ner rapporten Den 11:e mars höll Fores i ett seminarium om CCS (Carbon Capture and Storage), något som ligger helt rätt i tiden. Miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman har kallat geologisk lagring av koldioxid för en reservplan. Industri och forskning däremot anser att det är den enda framkomliga vägen om klimatmålen ska nås och att regeringen … Fortsätt läsa Carbon Capture and Storage – hjälper eller stjälper klimatet?

Företagens klimatmål viktiga inför, och efter, Parismötet

Namnlös

STUDIE

Inför klimatmöte i Paris har flera studier visat att ländernas åtaganden inte är tillräckligt för att nå tvågradersmålet. Därför har initiativ från städer, regioner och företag fått allt mer uppmärksamhet. Kanske kan de bidra till att nå tvågradersmålet?

HARNESSING COMPANY CLIMATE ACTION BEYOND PARIS
Läs studien i sin helhet
Sammanfattning svenska
Sammanfattning engelska

I en ny studie från Fores, skriven av Oscar Widerberg och Philipp Pattberg vid holländska miljöforskningsinstitutet IVM i Amsterdam, lyfts frågan om hur företagens klimatinitiativ kan bidra till att minska utsläppsgapet. För närvarande har fler än 700 företag engagerat sig i olika klimatinitiativ registrerade i FN-databasen NAZCA. I studies slås fast att

Potentialen stor men osäker. Företagen står för en så stor del av utsläppen. Därför finns också en stor utsläppsminskningspotential bland dem. Tyvärr visar de utvärderingar som finns att företagsinitiativ för sällan lever upp till den potential som kommuniceras när initiativen dras igång, säger Oscar Widerberg som särskilt vill lyfta fram behovet av uppföljning.

Bättre uppföljning krävs. Det som finns i NAZCA skickar en signal till politikerna i Paris att många i näringslivet gärna ser en ambitiös och tydlig klimatpolitik. Men för att kunna säkerställa att initiativen faktisk bidrar till utsläppsminskningar, krävs bättre uppföljning, både från företagen själva, men också från externa aktörer, som civilsamhälle och media, fortsätter han. Det måste finnas möjligheter att skilja verklig förändring från tomma ord, att urskilja ledare från eftersläntrare.

Långsiktiga indirekta effekter viktiga. En annan fråga som ofta diskuteras är om företagsbidragen är ”additionella”, alltså går utöver vad länderna lovat. De utsläppsminskningar som genomförs av ett företag syns så småningom i ländernas rapportering. Den verkliga effekten av företagens initiativ syns inte på de nu redan satta målen, även om de kanske kan bidra till att målen överträffas. Den stora vinsten kommer när målen ska uppdateras och företagens arbete gjort att det blir enklare för politiker att fatta beslut om tuffare mål. Det ligger väl i linjen med andan för Paris-mötet – det som nu görs är inte tillräckligt men vi skapar förutsättningar för att skärpa målen senare.

FÖRFATTARE
Oscar Widerberg och Philipp Pattberg

Oscar Widerberg är forskare och doktorand vid institutet för miljöforskning IVM vid Vrije Universiteit Amsterdam. Han forskar om internationell klimatstyrning, med fokus på icke-statliga aktörer. Oscar har Fores tidigare skrivit ”Climate Clubs and the UNFCCC

Philipp Pattberg är professor i transnationell miljöstyrning och enhetschef för miljöpolicyanalys vid nstitutet för miljöforskning IVM vid Vrije Universiteit Amsterdam. Hans forskning handlar främst om institutionell komplexitet och fragmentisering av internationell miljöstyrning. 

Tidigare studier på samma ämne:

SEMINARIUM
Studien presenteras vid ett seminarium, så kallat sido-event, vid COP21 i Paris, som ordnas ihop med IVM och Wuppertal institut.

Oscar Widerberg presenterade delar av arbetet vid seminariet ”Vad är näringslivets roll inför klimatmötet i Paris

Pressmeddelande: Företagens klimatmål viktiga inför, och efter, Paris

I MEDIA
Oscar Widerberg i P1morgon: Privata initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser

Daniel Engström Stenson i Vetenskapsradion Klotet: Tar svenska företag sitt klimatansvar

 

KONTAKT
Daniel Engström Stenson, programchef klimat-miljö
daniel.engstrom (at) fores.se
0730 88 52 63

 

Rädda skogen, rädda klimatet

PUBLIKATION Klimatpåverkan av avskogning och utarmning av skog är lika stor som trafikens utsläpp, eller EU:s utsläpp alla kategorier. Det är främst tropiska skogar som huggs ner, med enorma förluster för biologisk mångfald, minskat skydd mot klimatförändringar och försämrade möjligheter för lokalbefolkningen att försörja sig i framtiden. Ladda ner (pdf) Avskogningens orsaker är komplexa men … Fortsätt läsa Rädda skogen, rädda klimatet

En guide till Paris – COP21

På klimatmötet COP15 i Köpenhamn i december 2009 noterade vi hur svårt det var att få en överblick om vad konferensen egentligen bestod av. Vi tog därför fram en koncis och överskådlig guide, utvecklad från vår publikation “Klimatförhandlingar”. Därefter har vi uppdaterat guiden inför varje nytt COP-möte. Årets COP-möte äger rum i Paris, Frankrike, 30 … Fortsätt läsa En guide till Paris – COP21

Snabbare avskrivning – nytt klimatverktyg

POLICY PAPER Den 17 november 2015 presenterade Fores ett nytt policy paper där författaren Christofer Sköld föreslår att Sverige skulle ge företag möjlighet till snabbare avskrivning för energieffektiviserande investeringar. Det är ett känt problem att så kallade lönsamma energieffektiviseringar inte genomförs. Uppskattningar från Energimyndigheten har visat att mindre än hälften av de lönsamma miljöinvesteringarna genomförs. För … Fortsätt läsa Snabbare avskrivning – nytt klimatverktyg

Rätt riktning på guppig väg – analys av förslag till förändring av EU ETS

POLICY PAPER Den 15 juli 2015 presenterade EU-kommissionen sitt förslag till nytt direktiv för den europeiska utsläppshandeln EU ETS och dess fjärde period, som sträcker sig från år 2021 till och med år 2030. (Mer information här). EU ETS har sedan införandet 2005 ändrats vid ett flertal tillfällen, för att hantera de olika brister som … Fortsätt läsa Rätt riktning på guppig väg – analys av förslag till förändring av EU ETS