David Hellman är en av praktikanterna på Fores migrations– och integrationsprogram under hösten 2017.

David läser sedan tre år tillbaka Politices Kandidatprogrammet på Uppsala universitet, med inriktning på statsvetenskap. Under höstterminen 2016 var han även på utbyte i Paris där han läste kurser i statsvetenskap, internationella relationer och franska på Sciences Po. David har ett intresse för både migrations- och integrationsfrågor och skrev bland annat sin C-uppsats förra våren med fokus på hur integration främjas genom utbildning.