Internet och digitalisering är skapande krafter som ger människor bättre möjlighet att uttrycka sig, bättre verktyg för att lösa problem och nya sätt att etablera en verksamhet. Fores program Digitala samhället lyfter de gröna och liberala lösningarna för digitalisering som utvecklande kraft i vår vardag och samhälle.

För mer information om programmet, kontakta programchef Rikard Linde.

Vetenskapligt råd
Publikationer
Seminarier

Pågående projekt

  • Undervakning
  • Internet för ministrar (mer info inom kort)
  • Smarta data – att arbeta med öppna data (mer info inom kort)

Jobba-hemma.se

Att tillbringa alla sina 40 timmar på kontoret är inte alltid det mest effektiva arbetssättet. Den digitala utvecklingen har gjort det möjligt att jobba smart och flexibelt och ibland med större nytta än vad kontorsplatsen innebär.

Med jobba-hemma dagen vill Fores uppmärksamma det flexibla arbetslivets fördelar – för anställd och företag, för miljön, livspusslet och arbetsmarknaden. Läs mer om hur du medverkar på jobba-hemma.se, och följ utvecklingen på facebook/jobba-hemma!