FORES styrelseledamot Dilsa Demirbag-Sten är journalist och författare som bland annat skrivit om hedersrelaterat våld, integrationsfrågor och om religionens roll i samhället. Hon är ledamot i Globaliseringsrådet och engagerad i styrelsen hos bland annat Svenska Institutet och Humanisterna.

Hon menar att debatten behöver förändras så att entreprenörer blir
hjältar som uppmuntras och att de demokratiska krafterna tar
initiativet i integrationsfrågan inför valet 2010.

Sverigedemokraterna närmar sig, och har i vissa undersökningar
klättrat över, fyraprocentspärren. Tror du att partiet blir invalt
i riksdagen 2010? Vad är det i så fall ett resultat av och vad får
det för konsekvenser för Sverige?

Ja, jag tror de tar sig in. De demokratiska krafterna tar inte
initiativet i integrationsfrågan. Sverigedemokraternas framgång är
ett bevis på en oro som finns i Sverige och på en oförmåga bland de
demokratiska krafterna att diskutera vad folk är rädda för, vad som
fungerar bra och dåligt med invandring. Det påminner en del om hur
det gick till när Ny Demokrati blev invalt i Riksdagen, även om Ny
Demokrati var något mer rumsrent. Den alltmer polerade ytan hos
Sverigedemokraterna till trots.

Om Sverigedemokraterna blir invalda skulle det skapa ett sår i
nationens kropp, men jag tror att partiets styrka kommer avta efter
valet. Dels för att det är ett enfrågeparti med enorma svagheter
och inre stridigheter, men framför allt för att jag har en stark
tilltro till Sveriges invånare.

Hur kan man vända debatten kring integration?

Det första är att förstå det positiva som kommer med invandringen.
En annan viktig fråga är att ta bort variabeln invandrarskap när
den inte är väsentlig. Vad är exempelvis ett invandrarföretag?
Entreprenörer är likadana oavsett etnicitet, invandrarskapet är
inte intressant i den kontexten.

Det är också viktigt att påminnas om att en del invandrare förvisso
diskrimineras och lever i hederskulturer, men det stora flertalet
gör det inte. Precis som inte alla svenskar super ner sig, slår sin
fru eller slår sönder skyltfönster.

Det är också centralt att fokusera på lösningar. Det har ältats för
mycket om problemen, de flesta invandrare lever som svenskar gör
mest och har inte mer problem än en genomsnittlig svensk familj.

Hur kommer det sig att systrarna Demirbag blivit så framgångsrika inom olika områden? Varifrån kommer driftigheten?

För det första måste det sägas att vi är helt olika personer, men
gemensamt är att ingen av oss ser sig själv som offer. Vi tror och
litar på vår egen förmåga. Det gäller att ge livet och människor en
andra chans. Alla kan inte tycka om allt man gör, men då det gäller
att flytta fokus till det viktiga, till det man vill uppnå.
Inställningen till livet är det viktigaste – att jobba hårt och
vara nyfiken på livet.

Hur skulle du generellt beskriva debattklimatet i Sverige. Ge exempel på områden där du tycker debatten behöver förändras/förbättras.

Naturligtvis måste debatten kring migration och integration
förändras, det är också en av anledningarna till att jag valt att
engagera mig i FORES. Men det gäller även debatten kring
entreprenörer. Förbi är eran när entreprenören ansågs vara en
buffel som luras och kör Porsche. Entreprenörer jobbar hårt och
skuldsätter sig ofta för någonting de tror på. Entreprenörer är
hjältar och de behöver uppmuntras.

Finns det något projekt inom FORES som du tycker är särskilt intressant?

Migrationsprojektet tillsammans med Centre Forum är jag
förhoppningsfull inför, men även projektet om entreprenörskap och
sökningen efter Sveriges Gnosjöområden är intressant. Det är
viktigt att hämta in positiva exempel och visa att entreprenörskap
inte bara handlar om system – det handlar om inställning. Det är
inte heller någon slump att det är i dessa områden som
integrationen varit mest framgångsrik.

Varför har du valt att engagera dig i FORES?

Det är en fri tankesmedja och jag får vara med från början. Den är
inte ett organ för Centerpartiet, men är grön och liberal, vilket
jag kan skriva under på. Två av de centrala frågorna för FORES,
entreprenörskap och integration, är viktiga också för mig. Jag har
också ett stort förtroende för Martin Ådahl.