Den 22 maj intar Ekocentrum och tankesmedjan Fores den sfäriska Dome of Visions på Lindholmen i Göteborg. Tillsammans med Dome of Visions-projektet bjuder vi in till seminarium på temat framtidens hållbara samhälle, med inriktning mot AI, infrastruktur, algoritmer och automatisering.

Datum: Onsdag 22 maj 2019
Tid: Kl. 9.30-14.00
Plats: Dome of Visions, Lindholmsplatsen, Göteborg

Att besluta om infrastruktur – vad är viktigast? 

Kl. 10.30-12.00

Hur bestäms vilka infrastrukturprojekt som ska bli verklighet och vad skiljer infrastruktur från andra varor? Hur väl stämmer Trafikverkets antaganden överens med nya teknikutvecklingen? Hur kan framtidens infrastruktur finansieras när demografin förändras och trycket på de offentliga finanserna ökar? Var går experternas åsikter isär?

Dessa är några av frågorna som kommer diskuteras under tankesmedjan Fores panelsamtal där ekonomi, teknik, miljö och politik får möjlighet att mötas. Fokus för samtalet ligger på beslutsprocessen för infrastruktursatsningar, vilka politiska val vi står inför och vad vi kan vänta oss i framtiden. Leder samtalet gör Fores Sara Davidsson, assisterande programchef för programmet Ekonomiska reformer och entreprenörskap.

Utmaningarna med algoritmer, automatisering och AI

Kl. 12.30-14.00

Docent Karl Palmås från Chalmers och Jonas Andersson Schwarz, programchef för Fores Digitala samhället, samtalar om relationen mellan det byggda och det tänkta: Hur samverkar maskiner och teknologier med vår idé om samhället?

Som forskare i skärningspunkten mellan teknologier och mänskligt agerande har Palmås och Andersson Schwarz forskat på fildelning, innovation, plattformar och nätverk utifrån en nyfiken och kritisk synvinkel. Under panelsamtalet kommer fokus ligga på allmänhetens nyväckta intresse för etiska aspekter av AI och exempel på algoritmisk styrning.

Anmälan

Mer information om samtliga seminarium kommer inom kort, men anmälan är öppen redan nu.

Anmäl dig här!

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Helen Sylvan.

Om Dome of Visions

Dome of Visions själva kärna är att vara en mötesplats som utmanar den traditionella synen på hur vi skapar ett hållbart samhälle genom att ge förutsättningar för en dynamisk programverksamhet som välkomnar olika parter och perspektiv, gärna i oväntade konstellationer och över branschgränser. Läs mer här!