Varför går det bra för Sverige?

Givet vad ekonomer tror sig veta om ekonomisk tillväxt, är Sveriges relativa framgångar paradoxala eller svårförklarade? Efter att ha studerat tre olika metoder och kunskaper om tillväxt, har författarna kommit fram till att Sveriges tillväxt inte är någon gåta, utan att den istället är förväntad.

Alternativ till jobbskatteavdraget – FORES Policy Paper 2011:3

Halvvägs in i 2011 har fyra så kallade steg genomförts, med en total sänkning av inkomstskatterna om ca 80 miljarder kronor. Ett femte jobbskatteavdrag planeras 2012, därefter diskuteras även införandet av ett sjätte. Med åren har dock allt fler kritiska röster bland ekonomer ifrågasatt vilka effekter jobbskatteavdraget haft för arbetslösheten och arbetsutbudet. För att öppna en diskussion om andra skattevägar till fler jobb har FORES vänt sig till två av Sveriges främsta skatteforskare.

Finanskrisen förklarad

Pehr och Ulf Wissén, i en lycklig kombination av stor praktisk erfarenhet från finansmarknaden och förankring i den akademiska världen, förklarar och diskuterar i denna bok finanskrisens uppkomst och verkningar.