Programmet har som mål att bidra till samhällsdebatt och beslut med gröna, liberala perspektiv på entreprenörskap och ekonomiska reformer, huvudsakligen genom projekt som hänger samman med något av de andra tre programområdena.

Programmet leds av Fores vice vd Andreas Bergström. Knutet till programmet finns ett vetenskapligt råd, bestående av prof. Lars Calmfors (ordf.), prof. Carin Holmquist, prof. Ann-Sofie Kolm, prof. Karl Wennberg, prof. Mats Hammarstedt och chefsekonomen Ann Öberg. Rådet fattar inga beslut och är inte ansvarigt för Fores verksamhet eller publikationer. Läs mer om rådet och dess medlemmar här.

För mer information om programmet, kontakta programchef Andreas Bergström.

Vetenskapligt råd
Publikationer
Seminarier

Pågående projekt