Automatiseringens effekter på arbete och fördelning

I debatten om automatisering pekar många på att många jobb försvinner i framtiden. Utvecklingen hittills pekar inte mot någon massarbetslöshet, däremot mot en arbetsmarknad under snabb förändring. För att kunna gissa vad som väntar i framtiden behöver vi en tydligare bild av vad som har pågått de senaste åren.

Öppna nätkurser för tusentals

Den här rapporten beskriver moocarnas korta historia och utveckling. Genom intervjuer med ansvariga för moocplattformar i fyra europeiska länder – Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Sverige – ger författaren några ögonblicksbilder av vart utbildningarna kan vara på väg. Vilka deltar? Hur uppfattas moocar inom utbildningssystemet och på arbetsmarknaden?

Policy Paper: Mini- and Midi-Jobs in Germany

After being called the sick man of Europe in the early 2000s, Germany became Europe’s economic powerhouse. The Hartz reforms, implemented in 2003–2005, played a crucial role in the liberalization of the inflexible German labour market.

Att skapa egna möjligheter – hur bättre villkor för företagare kan lyfta integrationen

I rapporten “Att skapa egna möjligheter – hur bättre villkor för företagare kan lyfta integrationen” sätter Nima Sanandaji utrikesföddas företagande i ett svenskt och internationellt perspektiv och pekar på åtgärder för hur företagande kan bli en väg in för fler.

Välfärden är värd en bättre debatt – slutrapport

Hur ska vi utföra, organisera, styra och utvärdera framtidens välfärdstjänster? Det har varit den huvudsakliga frågeställningen för forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd som 2012 initierades av Entreprenörskapsforum, Fores och Leading Health Care.

I välfärdsproduktionens gränsland – organisatoriska mellanrum i vård, skola och omsorg

Rapporten “I välfärdsproduktionens gränsland” är skriven av Mats Tyrstrup, forskare på Handelshögskolan i Stockholm, och introducerar begreppet organisatoriska mellanrum som hjälper oss att förstå varför glappen uppstår och därmed anger förutsättningar för att fylla dem med värdeskapande innehåll.

Effektivt stöd för FoU, innovationer och företagande

Här har Roger Svensson, docent i nationalekonomi, tittat på effektiviteten hos stöd till företagande, FoU och innovationer utifrån internationell forskning och svenska erfarenheter de senaste 20 åren. Han har även inkluderat de stora förändringar för företagande som har genomförts under perioden – avregleringar, pengsystem i vård­skola­omsorg, avskaffad arvsskatt med mera. Sammantaget är förändringarna stora.

Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer?

I rapporten presenterar författarna en förklaringsmodell till varför innovationsupphandling i Sverige inte är mer omfattande. De identifierar tre övergripande hinder och ger också konkreta förslag till hur innovationsupphandlingarna ska kunna öka.