Emilia Bergius är praktikant på Fores program Klimat och miljö under våren 2017.

Emilia är utbildad inom miljö- och statsvetenskap. Hon studerar för tillfället ett masterprogram i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Dessförinnan studerade hon vid Karlstad universitet och Örebro universitet där hon bland annat fördjupade sig kring frågor om hållbar utveckling och genus.


Kontakta Emilia

Epost: emilia.bergius@fores.se