Felinda Wennerberg, praktikant på Ekonomiska reformer  Hösten 2017. 

Felinda har en Fil.Kand i Offentlig rätt från Europaprogrammet vid Södertörns Högskola samt en nytagen Fil.Mag i Offentlig rätt från programmet i Europarättsliga studier. Hon skrev sitt examensarbete om den svenska implementeringen av EU:s krishanteringsdirektiv och fann där intresse för ekonomifrågor.