Välkommen till expertgenomgång av FN:s klimatinitiativ
– vilka är de, vad leder de till, vad innebär de för oss?

Vi bjöd in ledande förhandlare och experter i Klimatkonventionen, Internationella civila luftfartsorganisationen och Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet, vilka berättade om de senaste avtalen och aktuella knäckfrågor.

På scenen:

Johanna Lissinger Peitz, Sveriges chefsförhandlare i Klimatkonventionen (FCCC)
Therése Sjöberg, Sveriges miljöexpert i Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO)
Husamuddin Ahmadzai, expertförhandlare i Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet
Mathias Fridahl, klimatpolitisk analytiker på Fores

Du kan läsa mer om Fores arbete med de internationella klimatförhandlingarna på klimatförhandling.se. Där kan du även hitta vår guide till COP-23 i Bonn.