Söndag 3/7

Vad har svensk basindustri gemensamt med Tesla?

Kl. 16:00 – 16:45
S:t Hansgatan 21

Svaret är såklart elberoendet. Dagens elförsörjningen står inför utmaningar och omställningsbehov. Vad betyder det för teknikutveckling, konkurrenskraft, jobb och exportintäkter?

Vad har dieselfrågan lärt oss?

Kl. 12:00 – 12:45
Mittemot Mellangatan 19, Gotlands konstmuseums baksida

Få har undgått ”dieselgate”. Avslöjandet av otillåten mjukvara kommer att förändra både vårt företag och påverka hela bilvärlden. Ett seminarium som handlar om hur vi påverkas av dieselfrågan och hur den kommer att påverka hela bilvärlden.

Måndag 4/7

Att leda mot hållbar samhällsutveckling

Kl. 8.30-9.45
Strandvägen 4, Visby, utanför wisby congress

Hur motverkar vi arbetsbelastningen för chefer och hur kan vi sänka ohälsotalen och sjukskrivningarna? Panelen pratar om hur nyckeln till ett hållbart och friskt samhälle går via mångfald och ledarskapet.

Helgonet eller djävulen – vem har rätt om omställningen till fossiloberoende fordonsflotta?

Kl. 10-10-50
Donners Brasseries terrass, Donners plats 3

Hur ligger vi till i omställningen till fossiloberoende fordonsflotta 2030? Det visar nya, detaljerade indikatorer som presenteras på detta seminarium. Men siffror kan tolkas på olika sätt – här får ni både den positiva och den negativa synen, kompletterat med branschens analys!

Ökad invandring – hur påverkas social tillit?

Kl. 11-11.45
Donners Brasseries terrass, Donners plats 3

Tillit till medmänniskor och samhällsinstitutioner är viktigt för hur ett samhälle fungerar. En högre social tillit kan kopplas till demokratisk stabilitet, politiskt deltagande och lägre brottslighet. Hur förändras den sociala tilliten med en ökad invandring? Vad säger forskningen?

Risk sharing and implementation of the next step for green shipping. Politics, Finance and Industry

Kl. 11:00 – 12:00
Strandvägen, H526

The next step towards decreasing the environmental and climate impact from the Shipping industry is implementing Financial Instruments for Risk Sharing. What does it take to make green investments considered profitable, enable industry investments, financing and creating new jobs?

På väg mot en ”gig-ekonomi”? Korta uppdrag i apparnas tid

Kl. 12-12.50
Donners Brasseries terrass, Donners plats 3

Digitaliseringen skapar en mobil arbetsmarknad med utsuddade gränser mellan företagare och arbetstagare. Vilka jobb växer fram och hur ser arbetsvillkoren ut för dem?

Har vi rätt politik för omställning i transportsektorn

Kl. 12:00 – 12:50
Framför Gotlands konstmuseum

Kan Sverige ställa om transportsektorn från fossila drivmedel? Är snåldiesel, el eller biogas lösningen? Behöver vi olika lösningar för privatbilismen, kollektivtrafiken och de tunga transporterna?

Bonden, bränslet och beroendet – vilken roll spelar biodrivmedlen för klimatet, jobben och maten?

Kl. 12:00 – 13:30
Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4

Biodrivmedel bidrar till en fossilfri fordonsflotta. I en ny rapport beskrivs varför biodrivmedel är bra för klimatet, jobben, jordbruket och energitryggheten samt varför det behövs en bred portfölj med biodrivmedel i Sverige. Vilken politik behövs för att stimulera en biodrivmedelsrevolution?

Carbon Capture and Storage – klimatsvar eller nödlösning?

Kl. 13-13.50
Donners Brasseries terrass, Donners plats 3

Carbon Capture and Storage (CCS) – framtidens klimatsvar eller osäker nödlösning? CCS är omtvistat, men när ett beslut fattas kommer det inte desto mindre påverka svensk klimatpolitik. Om ett högaktuellt ämne med representanter från forskning, politik och miljörörelsen.

Revolution inför öppen ridå – så ökar vi transparensen i svenska myndigheter

Kl. 14-14.50
Donners Brasseries terrass, Donners plats 3

Svenskarna förlorar kontrollen över sina myndigheter. Insyn i myndigheters arbete har försämrats både för medborgare och för journalister. Men hur ser lösningen ut och vad innebär ökad transparens?

EU:s energiunion – är den relevant för Sverige?

14:30 – 15:30
Hästgatan 2

Hur relevant är EU:s energiunion för arbetet inom Energikommissionen och omställningen av det svenska energisystemet? På seminariet får vi veta hur politiken och näringslivet ser på den svenska energipolitiken i förhållande till den europeiska.

Framtidens energisystem med smarta elnät och solel – innovationsupphandling nästa?

Kl. 15:45 – 16:45
Teaterskeppet, fartyg, stora matsalen

Framtidens energisystem behöver mer lagring och flexibilitet när andelen förnybar elproduktion ökar. Samtidigt uppgår den offentliga upphandlingen till 800 miljarder/år. Tänk om dessa kunde samverka? Lyssna till erfarenheter och pilotprojektet som kan bygga nästa generations hållbara energisystem.

2030-sekretariatets Almedalsmingel med New Republic

Kl. 20-22
New Republic, Sjöbergs Bakgård, Strandgatan 18, Visby

Det är nu vi skapar framtiden. Om Sverige ska nå 2030 målet om en fossiloberoende fordonsflotta måste arbetet lägga i nästa växel. Tillsammans med Sveriges främsta aktörer inom bilen, bränslet och beteendet bjuder vi på paneldiskussioner, tilltugg, festlig dryck, och tar tempen på 2030-målet. Hur kan kommuner och regioner sätta fart på omställningen – och hur kan vi inspirera varandra? Under kvällen svarar nyckelpersoner från Sveriges alla hörn på frågan: Vad ska vi skåla för i år – och nästa år?

Tisdag 5/7

Vart är miljö- och hållbarhetspolitiken på väg, miljöministern?

Kl. 09:00 – 09:45
Gotlands museum, Strandgatan 14

Ett seminarium som sätter fokus på dagens och morgondagens politik inom miljö- och hållbarhetsområdet. Vi utreder hur de närmaste årens miljöpolitik sannolikt utvecklas och hur det påverkar samhälle och näringsliv. På scenen möter du Sveriges nya miljöminister och miljöpolitiska företrädare från Sveriges riksdag samt landets främsta miljöpolitiska experter.

Höghastighetsjärnväg – vad får vi för pengarna?

Kl. 09:15 – 10:15
Hästgatan 1

Höghastighetsjärnvägen är ett samhällsbygge. Vad kommer den att betyda för Sverige och vad får vi egentligen för pengarna? Sverigeförhandlingen bjuder in till seminarium där vi diskuterar syftet med och behovet av en höghastighetsjärnväg.

Fossiloberoende fordonsflotta 2030 – bra mål, men hur når vi dit?

Kl. 09:30 – 10:30
Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4

Vi ställer frågan: Fossiloberoende fordonsflotta 2030 – bra mål, men hur når vi dit? Vi har samlat politiker, representanter för fordonsbranschen, tillverkare av förnybara drivmedel och företag som ställt om sina transporter, för att diskutera och ge svar.

Vem glömde sjöfarten i 2030 omställningen?

Kl. 10:00 – 10:50
Hamngatan 1, trädgården

Sjöfarten har en unik möjlighet att bidra till klimatmålen i transportsektorn. Ändå saknas sjöfarten i viktiga strategiska dokument från regeringen och myndigheterna. Potentialen av energieffektiv sjöfart tas inte till vara.

Hur svårt kan det vara att ställa om transportsystemet? Om vägen till hållbarhet

Kl. 10:30 – 11:15
Mellangatan 54, Bryggarsalen

All expertis och alla utredningar om vägen till ett hållbart transportsystem är tydliga med att effektiviseringar och teknik inte räcker för att nå målet om klimat och hållbar utveckling. Biltrafikarbetet måste även minska om målet ska nås. Varför fokuserar då så mycket i debatten på teknik?

Klimatutmaningen – hur svenska företag tar täten

Kl. 13:15 – 13:50
Hästgatan 1

Klimatfrågan har kommit att bli en allt större utmaning för såväl samhälle som näringsliv. Många företag har gått före och visat vägen, inte minst genom långsiktigt klimatarbete och innovationer.

Riskdelning och implementering av nästa steg för lönsam grön sjöfart – industri, finanser & politik

Kl. 13:30 – 14:30
Kronstallgränd 4

Nästa strategiska steg för att stötta sjöfartens miljö- och klimatomställning är att etablera gemensamma finansiella mekanismer som uppmuntrar gröna investeringar hos både finansiär, investerare och kund. Om behovet av, och lösningen för, riskavtäckning och samhällsnytta.

Sveriges väg mot ett koldioxidneutralt och konkurrenskraftigt välfärdssamhälle

Kl. 14:15 – 15:00
Rostockergränd 4, Skanskas trädgård

Hur når vi målet om ett koldioxidneutralt Sverige 2050 och samtidigt stärker konkurrenskraften? Klimatbeslut har fattats i Paris och färdplaner tas fram. Men viktiga drivkrafter fattas. Hur kan marknadens efterfrågan på klimatsmarta produkter öka? Vad kan politiken, näringslivet och marknaden göra?

Hur når vi tillsammans en fossiloberoende fordonsflotta?

Kl. 15:00 – 16:30
Volters gränd 8, atrium

Omställning av transportsektorn krävs för att nå både miljömål och hållbara transporter. Vad behövs för att vi tillsammans ska lyckas och vilken roll kan de regionala energibolagen spela?

(H)el och ren: smarta städers transporter

Kl. 15:15 – 16:15
Strandgatan 19 i Visby, alldeles intill Almedalsparken

Redan år 2025 beräknas 50 % av befolkningen bo i städer. Vilken roll kommer el att spela för att möta urbaniseringens och bilismens utmaningar – och för att skapa smarta städer?

Behövs mer kooperativt ägande i svenskt näringsliv?

Kl. 16:15 – 17:30
Donnerska huset, Donners plats 1

Vad innebär det för demokratin och yttrandefriheten att en tidning är fri? Vad betyder det att vara fri om man ägs av en enda dominerande aktieägare? Vilka nya ägarformer bör vi önska oss under det 21:a århundradet för att säkra hållbarhet, oberoende och självständighet.

Nissan & Renault Almedals-mingel

Kl. 18
Strandgatan 19, alldeles intill Almedalsparken
Anmälan: 18 år: Renault-nissanalmedalen@renault.com

Under Almedalsveckan går Renault och Nissan samman i en unik allians för att diskutera framtidens tysta, rena och smarta städer.

Onsdag 6/7

Miljöpolitik och digitalisering – möjligheter och hot

Kl. 09:00 – 09:40
Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3

Hur kan digitaliseringen bidra till att uppnå miljömålen? Om den viktiga kopplingen mellan digitalisering och miljömässig hållbarhet och vad staten och andra aktörer kan göra för att bättre ta vara på digitaliseringens möjligheter.

Hur kan Sverige inspirera världen till fossilfrihet?

Kl. 10:00 – 10:50
Björkanderska, Skeppsbron 24

Regeringen har goda ambitioner med initiativet Fossilfritt Sverige men det krävs mer konkret innehåll och en stark koppling till Sveriges export. Sverige borde inte bara satsa på att bli ”världens första fossilfria välfärdsland” utan också världsledande exportör och inspiratör av hållbara lösningar.

Från Paris till Västra Götaland – behöver vägen gå via Stockholm?

Kl. 12:00 – 13:00
Strandvägen, H542

I Västra Götaland pågår ett ambitiöst klimatarbete tillsammans med kommuner, akademi och näringsliv med målet att öka takten för att nå klimatmålen. I det nationella klimatarbetet blir regionens roll otydlig. Hur bidrar det nationella klimatarbetet till att skapa framgång och resultat regionalt?

Hur skapar vi jobben för nyanlända?

Kl. 13:30 – 14:30
Scandic Visby, Färjeleden 3

En av de viktigaste utmaningarna Sverige står inför är att få fler personer i arbete. Inom hotell- och restaurang finns goda erfarenheter för snabbspår för nyanlända. Vilka lärdomar? Hur kan vi förbättra? Vilka konkreta åtgärder behövs anser bransch, Arbetsförmedling och politiken?

Så minskar vi vägsektorns negativa miljöpåverkan

Kl. 13:30 – 14:30
Rådstugugränd 4

Vägsektorn har fortfarande mycket kvar att göra för att minska miljöpåverkan. Bilprovningsinstrumentet kan vara ett än mer effektivt redskap – än vad den redan är idag – för Sverige att nå våra klimat- och miljöambitioner. Hur når man dit?

Tekniksprång – ja, tack! Men vem betalar?

Kl. 16:00 – 17:00
S:t Hansgatan 18F/Trappgränd

Stål utan kol, arktiska elvägar och fossilfri plast. Innovationskraften inom den svenska industrin är i absoluta världsklass. Men vem öppnar plånboken för de tekniksprång som krävs för att Sverige ska bli koldioxidneutralt år 2045?

Ger ökad användning av torv mindre växthusgasutsläpp?

Kl. 16:15 – 17:15
Högskolan Gotland, Cramérgatan 6, Sal e31

Torven får ofta kritik för att ha en negativ inverkan på klimatet, men nya studier visar att torv istället minskar växthusgasutsläppen. Bör en ökad användning av torv istället uppmuntras?

Risk sharing and implementation of the next step for green shipping

Kl. 17:00 – 19:00
Hamngatan 1, Visby (trädgården)

Nästa strategiska steg för att stötta sjöfartens miljö- och klimatomställning är att etablera gemensamma finansiella mekanismer som uppmuntrar gröna investeringar hos både finansiär, investerare och kund. Om behovet av, och lösningen för, riskavtäckning och samhällsnytta.

Bikta din världsångest i Almedalen!

Kl. 18-20
Sidas scen, Sverige i omvärlden, Visby

OmVärlden och FUF ger dig möjlighet att bikta dig. Skriv ner din ångest i vårt biktbås och och låt orden renas genom en artist och estradörer, efteråt kommenterar och diskuterar panelen. Under tre kvällar (3, 4 och 6 juli) kommer en artist/konstnär att framföra en tolkning av vår världsångest, och experter kommenterar och diskuterar temat för dagen.

– Jag kommer att be om syndernas förlåtelse, säger Mattias Goldmann, VD på tankesmedjan Fores.

Torsdag 7/7

Lätt att göra rätt – varför beskatta frivilligt klimatansvar?

Kl. 08:00 – 08:45
Gotlands museum, Strandgatan 14

Finansmarknads- och konsumentministern har lagt fram ett förslag till avdragsrätt för klimatkompensation. Är förslaget det bästa för att stödja näringslivets frivilliga klimatarbete?

Vart är vi på väg? Tankar om en hållbar samhällsutveckling

Kl. 09:00 – 09:45
Strandvägen 4, Offentliga Affärers tält

Hur kan vi göra för att minska påverkan på miljön och klimatet och utveckla vårt samhälle i en positiv och hållbar riktning? Sverige är bra, men vi måste bli bättre!

Att färdas hållbart – om kommunikationer över Östersjön till och från en ö

Kl. 09:15 – 10:30
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Med Östersjön som förbindande länk och med FNs globala mål som riktmärke, kan vi utveckla Gotland till en innovativ nod? Färdas vi med snabba elfärjor över Östersjön, höghastighetståg i tunnel eller med elflygplan?

UN’s Agenda 2030 – can a positive vision help us achieve sustainability faster?

Kl. 2016 09:30 – 16:00
S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32

Sweden is in the lead in the implementation of Agenda 2030. This gives huge opportunities and also a responsibility to be a role model and create a win-win-win situation for all. How can we use our collective brainpower, resources and talents to create the world’s first sustainable welfare state?

Från nyanländ till skattebetalare – hur kortar vi tiden?

Kl. 11:00 – 12:00
Restaurang Amarillo, Schweitzergränd 5B

Sverige har på kort tid fått en stor mängd nyanlända. Men det är svårt och tar lång tid att komma in i det svenska samhället. I tider som dessa krävs nytänkande och handlingskraft och goda exempel finns. Hur får vi dessa att bli fler? Vilka hinder finns inbyggda i dagens system?

Hur bygger vi ett hållbart samhälle?

Kl. 11.00-12.00
Gotlands museum, Strandgatan 14

Vilka hinder gör att utvecklingen inte sker snabbare? Är det de hinder vi tror att det är, eller finns det andra förklaringar? Under 45 minuter kommer vi samtala med personer som berättar om aspekter som kan få oss att tänka nytt, se nytt och sätta ihop deras perspektiv med förutfattade uppfattningar om vilka hinder som finns för att samverkan och utveckling ska ske mer effektivt.

Den nya folkrörelsens viktiga roll i dagens demokrati

Kl. 12-12.30
S:t Hansplan 1

Organisationer exkluderar ofta icke normativt engagemang, på så sätt förlorar vi både kompetens och erfarenheter om det nya Sverige. Hur kan vi inkludera icke-traditionellt engagemang i en traditionell rörelse? Hur blir vi bättre på att höra fler röster från samhället?

Full fart framåt – på vad?

Kl. 12:30 – 13:15
Hästgatan 1 (Öresundshuset)

Vilka långsiktiga styrmedel behöver vi för en snabbare omställning till en fossilfri fordonsflotta? Vilken betydelse får handlingsplanen för infrastruktur för alternativa drivmedel för biogasen och omställningen? Vad händer efter 2020 då vi inte längre kan ha kvar skattebefrielse för biodrivmedel?

Grön och hållbar finansmarknad – hur når vi dit?

Kl.13:00 – 13:50
Nordea i Almedalen, ka:feit, Hästgatan 3

Det ekologiska fotavtrycket från finansbranschen är enormt, men hittills har få visat intresse för en hållbar finansmarknad. Med ökat intresse har frågan dock vunnit ny mark och är nu mer aktuell än någonsin. Ett informativt samtal med marknadens aktörer och forskare om en grönare finansmarknad.

Hur blir Svensson el-bilist?

Kl. 15:00 – 15:50
Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5

Vad tycker vanligt folk om elbilar, och hur ser framtiden ut – egentligen? Bosse Gustavsson som driver uthyrningen i gästhamnen förklarar. Medverkar gör även Jon Malmsten, projektledare Elbilslandet, som berättar om Elbilslandets framväxt, Lovisa Källmark, 2030-sekretariatet, om önske-topp-3 ändrade beslut för ändrat beteende, samt Claes Nysell, vd Visby Shuttle om att använda elbilar i taxiverksamhet, smartare resval och företagarens väg mot fossiloberoende. Samtalet leds av Mattias Goldmann, vd för Fores med 2030-sekretariatet. Utsedd till mäktigast i Hållbarhetsverige 2016.