Den 13 mars invigdes Fores Nord på Sliperiet i Umeå. Under en och en halvtimme fick en rad bekanta personer från näringsliv, akademi och politik fick bidra med sitt perspektiv. Publiken bestod av representanter från det offentliga och fick också bidra i gruppdiskussioner om regional tillväxt och utveckling för norra Sverige.

Utdrag från programmet:

  • Mattias Goldmann, VD Fores, och Lars Weinehall, ordförande Fores, berättade om Fores visioner.
  • Nuläge och möjligheter för entreprenörskapet och akademin i samverkan – Agneta Marell, professor och VD Umeå universitet Holding
  • En hållbar politik för hela länet – Helena Lindahl, riksdagsledamot (C)
  • Digitalization and the human – Ambra Trotto, Studio Director, Interactive Institute Umeå
  • Urbana tolkningsföreträden och andra maktrelationer- Malin Rönnblom, docent i statsvetenskap, Karlstads och Umeå universitet
  • Nothing to fear but fear it self, om populism och det politiska samtalet – Mikael Hjerm, Professor i Sociologi, Umeå universitet
  • Sanningen om utsläppen och behovet av ny lagstiftning och styrmedel – Mattias Goldmann, VD Fores

Moderator: Angéla Ekman-Nätt, Esam som är samarbetspartner Fores Nord

Under invigningen fick deltagarna komma med inspel om Fores Nords fortsatta arbete. Vad de kom fram till kan du läsa här:  Invigning_Fores