Cirkulär ekonomi, delningsekonomi, ägodela och cradle-to-cradle – kärt barn har många namn. Den 9 maj 2016 bjöd Fores in till seminarium för att reda ut begreppen. Seminariet var det första inom serien ”Nyfiken på” – Utan pretentioner ägnar vi en timma åt att förkovra oss – om cirkulär ekonomi och hur företag arbetar med de svenska miljömålen.

 Fokus: är en cirkulär ekonomi lösningen på framtida resursproblem? Med hopp om såväl guld som gröna skogar förespråkar många inom näringsliv, politik och forskning en framtida cirkulär ekonomi. En ekonomi där farliga kemikalier fasas ut, kretslopp sluts och resurser går från vaggan till vaggan. Vilka möjligheter och hinder finns för en framtida svensk cirkulär ekonomi?
Medverkande:
Ola Alterå, regeringens särskilda utredare om cirkulär ekonomi, och
Annika Helker Lundström, nationell miljömålssamordnare för näringslivet.
På seminariet berättade Ola Alterå om sin syn på cirkulär ekonomi och sitt uppdrag som regeringens särskilda utredare.
Annika Helker Lundström redogjorde för sina två uppdrag: dels om hur företag kan redovisa sitt miljöarbete rörande de svenska miljömålen och dels om arbetet med ett kunskapscentrum för substitution av kemikalier.