Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – vill förstärka sin vetenskapliga kompetens och söker därför disputerade forskare med stort intresse för policy och samhällsfrågor. Vi är en öppen, ideell och oberoende mötesplats där nyfikna samhällsmedborgare, debattörer, entreprenörer, beslutsfattare och forskning möts, från Sverige och vår omvärld. Vi arrangerar öppna seminarier, rundabord­ssamtal för särskilt inbjudna och individuella möten mellan forskning, policy och näringsliv. 

Den gröna och liberala tankesmedjan Fores vill förnya debatten i Sverige med tro på människors möjligheter att själva forma sitt liv, på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar och på politiska insatser när de verkligen behövs och gör nytta. Fores fyra programområden är klimat och miljö, migration och integration, entreprenörskap och ekonomiska reformer samt det digitala samhället. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang.

Vi är en öppen, ideell och oberoende mötesplats där nyfikna samhällsmedborgare, debattörer, entreprenörer, beslutsfattare och forskning möts, från Sverige och vår omvärld. Vi arrangerar öppna seminarier, rundabord­ssamtal för särskilt inbjudna och individuella möten mellan forskning, policy och näringsliv. Vi leder referens­grupper och samordnar nätverk, ordnar egna konferenser och deltar i andras, publicerar böcker, rapporter och policy papers. Vi medverkar i samtal, debatter och projekt över hela Sverige, i EU och i övriga världen. Vi leder referens­grupper och samordnar nätverk, ordnar egna konferenser och deltar i andras, publicerar böcker, rapporter och policy papers. Vi medverkar i samtal, debatter och projekt över hela Sverige, i EU och i övriga världen.

Uppgifter

Exakta ansvarsområden och tjänstens omfattning bestäms enligt överenskommelse. I arbetsuppgifterna ingår att ge vetenskapligt stöd till verksamheten; när projekt initieras, kvalitetssäkras och kommuniceras. I funktionen ingår även att utveckla Fores forskarnätverk och internationella samarbeten, samverka med de vetenskapliga råden, ge stöd till forskningsansökningar och finna annan finansiering. Egna projekt ingår; antingen genom initiering och ledning av projekt i samarbete med externa forskare eller genom egen policyforskning och rapportförfattande. Tjänsten kan kombineras med annan forskning.

Profil

Krav

 • Forskarutbildning
 • Brett forskarnätverk
 • God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
 • Erfarenhet av något eller flera av Fores programområden

Meriterande

 • Erfarenhet av policyorienterat arbete
 • Erfarenhet av arbete med forskningsansökningar
 • God kännedom om kvantitativ och/eller kvalitativ metodik

Personliga egenskaper

 • Stort intresse för samhällsfrågor
 • Energisk och driven
 • God integritet och gott omdöme
 • Analytisk och resultatinriktad

Ansök

Kontakta VD Mattias Goldmann,
mattias.goldmann@fores.se, 070-309 00 45 eller

Forskningsledare Ulrika Stavlöt,
ulrika.stavlot@fores.se, 073-088 52 64