Forskning

Fores forskning verkar för att förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar.

Varje år publicerar vi fler än 20 studier och rapporter med forskning från våra fyra programområden Klimat och miljöDigitala samhället, Ekonomiska reformer och Migration och Integration.

Alla forskare som vi samarbetar med arbetar under full akademisk frihet. Våra publikationer granskas av vår interna forskningsledare Ulrika Stavlöt samt av minst en extern forskare inom det aktuella området. Vart och ett av våra programområden har ett vetenskapligt råd med stor akademisk tyngd som säkerställer att våra rapporter och studier håller en hög vetenskaplig kvalitet.

 

den gröna liberala tankesmedjan