Bör Arbetsförmedlingen läggas ner? Kritiken har varit hård mot Arbetsförmedlingen och dess resultat de senaste åren. I antologin Framtidens arbetsförmedling analyserar vi och lämnar förslag på hur myndigheten och olika delar av verksamheten kan fungera bättre.

Datum: Måndag 25 juni 2018
Tid: Kl. 9.00-12.00 (med fikapaus)
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Antologin går igenom frågor som om förmedlingstjänsterna enbart ska utföras av privata aktörer, hur vi kan förbättra vuxen- och arbetsmarknadsutbildningen och hur anställningar med stöd bör fungera. På lanseringen deltar Arbetsförmedlingens generaldirektör, ansvarig statssekreterare, några av Sveriges och Europas främsta forskare med flera.

Moderatorer/bokens redaktörer: Andreas Bergström, vice vd, Fores och Lars Calmfors, professor emeritus, IIES/SU, forskare, IFN samt vetenskaplig rådgivare, Fores

Anmäl dig till seminariet här!

 

Medverkande

Vuxenutbildning och anställningsstöd

Presentationer av Susanne Ackum, fil.dr. i nationalekonomi och Anders Forslund, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet, biträdande chef, IFAU.
Kommentarer av Marie Gartell, arbetsmarknadsekonom och Åsa Olli Segendorf, chef för utredningsenheten, Riksbanken.

Tillitsbaserad styrning

Presentation av Laura Hartman, docent i nationalekonomi, Uppsala universitet, ordförande för Tillitsdelegationen.
Kommentarer av Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsförmedlingen och Clas Olsson, generaldirektör, ESV med lång erfarenhet från Arbetsförmedlingen.

Privata utförare

Presentationer av Bruno Crépon, adjungerad professor, CREST/ENSAE, Frankrike och Helene Norberg, ekon. lic. i nationalekonomi.
Kommentarer av Dan Finn, professor emeritus i social inkludering, University of Portsmouth, UK och Björn Tyrefors, docent och forskare på Institutet för Näringslivsforskning.

Politiskt samtal

Mats Persson (L), ekonomisk-politisk talesperson
Irene Wennemo (S), statssekreterare, arbetsmarknadsdepartementet

Lanseringen sker på svenska, utom samtalet mellan Bruno Crépon och Dan Finn, som sker på engelska.

Anmäl dig till seminariet här!

Läs mer om boken Framtidens arbetsförmedling och förhandsbeställ ditt exemplar här. Boken kommer även delas ut på lanseringen.