”Framtidens arbetsförmedling” är ett populärvetenskapligt projekt som till stora delar överlappar de frågor som Arbetsmarknadsutredningen arbetar med. Inom projektet kommer vi att undersöka om arbetsförmedlingens funktioner borde läggas ut på entreprenad, hur etableringssystemet bör fungera, hur digitaliseringen bör tas tillvara, hur arbetsmarknadsutbildning bör se ut med mera.

Projektet leds av Fores vetenskapliga rådgivare Lars Calmfors tillsammans med Andreas Bergström och Ulrika Stavlöt, också på Fores. En rad ledande forskare och experter kommer att skriva varsin rapport som sedan sammanfogas till en antologi sommaren 2018. Förhoppningen är att detta ska komma till nytta för utredningen och för debatten i frågorna.

Kopplad till projektet finns också en referensgrupp med representanter för LO, TCO, Svenskt Näringsliv, Arbetsförmedlingen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Almega. Projektet finansieras delvis genom bidrag från Handelsbankens forskningsstiftelser samt genom donationer från Svenskt Näringsliv och Almega.

Seminarier: