Hur utformar vi framtidens mottagande?

Integrationen är en av våra största samtidsutmaningar, men diskussionen är just nu avslagen. Vi såg det därför som ett utmärkt tillfälle att bjuda in till seminarium och lyfta fram möjliga vägar framåt.

Både Mottagandeutredningen och Arbetsmarknadsutredningen kommer att redovisas under hösten och kommer vara en viktig del i debatten om utformningen av det framtida flyktingmottagandet. Vi vet alla att den första tiden i landet spelar stor roll för etableringen i Sverige och utredningarna förväntas vara vägledande i just detta.

Seminariet tog avstamp i de båda utredningarna och för en inblick i vilken riktning de kommer att ta. Vi blickade sedan tillbaka på tidigare initiativ, bl.a. etableringsreformen, för att se vad vi kan lära av tidigare misstag. Vad säger forskningen? Seminariet avslutades med en paneldiskussion med representanter från rikspolitiken, kommunerna och oppositionen.

På scen

  • Anders Kessling, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartemet
  • Per-Arne Andersson, chef utbildning och arbetsmarknad, SKL
  • Soledad Grafeuille, Arbetsmarknadsutredningen
  • Maria Nordin Skult, Mottagandeutredningen
  • Catharina Bildt Grape, VD och seniorkonsult
  • Pernilla Andersson Joona, docent i nationalekonomi vid SOFI, Stockholms universitet
  • Gulan Avci, ledamot fullmäktige Stockholm stad (L)
  • Minna Ljunggren, programchef på Fores migrationsprogram