Full (bio)gas för framtidens transporter!

SEMINARIUM

Den tjugofemte oktober bjöd Fores in ledande biogasföreträdare från när och fjärran, näringsliv och politik för att diskutera biogasens roll i att nå en fossilfri fordonsflotta.

Några utav de frågor som togs upp under seminariet var:

Just nu är ganska ensidigt på de laddbara bilarna. Vilken roll har biogasen, hur ser den bästa stimulansen ut och vilka internationella exempel kan vi inspireras av?

Klicka här för att komma till videon från seminariet

Program

9.00-9.15 Introduktion
Mattias Goldmann, VD Fores – Hälsar välkomna och introducerar ämnet
Jan Rapp, ordförande Biogasakademin – Hur bra är svensk biogas?

09.15-09.30 Biogas i svensk kollektivtrafik
Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd, Stockholm Läns Landsting – SLs drivmedelmix
Frågestund

09.30-10.00 Biogasens förutsättningar
Emmi Jozsa, rådgivare Hållbara Bränslen, Energimyndigheten
– Hur bedömer den ansvariga myndigheten biogasen som fordonsbränsle?
Henrik Thunman, professor i Energiteknik, Chalmers Tekniska Högskola – Bästa tekniken för biogas som drivmedel
Maria Malmkvist, VD, Energigas Sverige – Nuläget, bakgrund, statistik och styrmedel
Frågestund

10.05-10.40 Biogas globalt
Per-Inge Kruse, kundansvarig Westport, Göteborg – Därför boomar biogas i Nordamerika
Marcel Borger, operativ Chef och Grundare Orange Gas – Hur biogas lanseras i Nederländerna
Krister Thulin, Scania Bus & Coach Nagpur – Svensk biogasteknik i Indien
Frågestund

10.40-10.50 Biogasframgångar i Västerås
Marie Brattström, AB Västerås Lokaltrafik, Upphandling med fokus på biogasdrift

10.50-11.00 Slutdiskussion
Frågor från publiken till medverkande talare

Moderator Mattias Goldmann, VD Fores

 

Vid frågor kontakta yrsa.lindberg@fores.se