Digitaliseringen skapar en mobil arbetsmarknad med utsuddade gränser mellan företagare och arbetstagare. Många debattörer lyfter fram att datorprogram och robotar riskerar att göra många arbetslösa. Men teknisk omvandling har hittills aldrig förstört arbetsmarknaden, bara gjort den annorlunda. Nya typer av anställningar växer fram. Bland annat gör smidiga plattformar på webben och i mobilappar det mycket enklare för vem som helst att erbjuda tjänster och hitta kunder.Vilka jobb växer fram och hur ser arbetsvillkoren ut för dem? Fores i samarbete med Teknikföretagen bjöd in till seminarium på temat i Almedalen 2016!

På detta samarrangemang av Fores och Teknikföretagen undersöker vi den arbetsmarknad som ibland kallas ”gig-ekonomin”. Vilka jobb växer fram? Hur ser arbetsvillkoren ut? Vem ska kallas företagare och vem ska ses som anställd? Uber Pop lade nyligen ner i Sverige – kan vi hitta regelverk där vi omfamnar förnyelse utan att öppna för oseriösa aktörer som kringgår relevanta skatter och andra krav?

Se bilder från seminariet på Fores Facebook

Medverkande:

  • Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande, Svenska Riskkapitalföreningen, författare av ”Nerdonomics”
  • Irene Wennemo, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet
  • Anders Rune, chefekonom, Teknikföretagen
  • Sten Gellerstedt, utredare, LO
  • Andreas Bergström, vice vd och moderator, Fores

Se samtliga av Fores Almedals-seminarium här!

Se  Elisabeth Thand Ringqvists presentation här

Seminariet anordnades den 4 juli i på Donners Brasseries terrass i Visby under Almedalsveckan.