Nio av tio som utnyttjar reseavdrag gör det för bilanvändning. Avdraget används mest av manliga höginkomsttagare i de tre största städerna. Hälften av den totala kostnaden för reseavdraget går till de tre storstadslänen.

Det finns flera goda skäl att ändra på detta avdrag. Norge och Danmark hade tidigare ett system liknande det i Sverige men har nu ändrat till ett system som är oberoende av transportslag och där avdragen enbart grundar sig på avståndet mellan hem och arbetsplats.

2030-sekretariatet bjuder nu in till en serie workshops med början i Göteborg. I workshopen går vi snabbt igenom historiken, för att sedan diskutera hur det kan utformas. Landsbygdskommittén föreslår ett avståndsbaserat avdrag. Skall man även föra in fossilsnålhet?

Lyssna på presentationerna, delta den som vill i workshopen direkt efter.

Talare:
Jakob Lagercrantz (2030-sekretariatet)
Anders Roth (IVL)
Frances Sprey (Chalmers) 

Program i korthet: 

Vi börjar med några presentationer, sedan går vi över i en workshop där vi diskuterar hur reseavdraget bör förändras.

Inledning Reseavdragets utveckling med 2030-sekretariatet/Trivector

Landsbygdskommitténs förslag Ett avståndsbaserat reseavdrag – eller kopplat till fossila utsläpp? 

Diskussion/workshop Hur utformas ett långsiktigt reseavdrag? Andra idéer för landsbygdens mobilitet?

Anmäl dig här!