En grön investeringsbank – erfarenheter från Storbritannien och tankar från Sverige

Under flera år har intresset för en svensk grön investeringsbank varit stort. Förespråkare har återfunnits i miljörörelsen, politiken och finanssektorn. Förebild har bland annat varit Storbritanniens Green Investment Bank.

Brittiska ambassaden i Stockholm och tankesmedjan Fores bjuder in till ett seminarium om Storbritanniens erfarenheter av en grön investeringsbank och utsikterna för en svensk motsvarighet. Vi får lära oss av med- och motgångar som Storbritanniens Green Investment Bank stött på och en uppdatering av utsikterna för en framtida svensk grön investeringsbank.

Var: Fores nya lokaler på Kungsholmsplan 2
När: Tisdag 7 mars, kl. 9-10. Kaffe och smörgås från kl. 8:30.

Anmäl dig här! (obligatoriskt)

Seminariet hålls på engelska.

Medverkar gör:

Ed Northam, Chief Investment Officer, Green Investment Bank
Stephen Moir, Director of Corporate Affairs, Green Investment Bank

Storbritanniens ambassad i Stockholm.

Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Representanter från politik och finansmarknad

Seminariet modereras av Markus Larsson, programchef Fores program för klimat och miljö.

Anmäl dig här! (obligatoriskt)