En grön investeringsbank – erfarenheter från Storbritannien och tankar från Sverige

Under flera år har intresset för en svensk grön investeringsbank varit stort. Förespråkare har återfunnits i miljörörelsen, politiken och finanssektorn. Förebild har bland annat varit Storbritanniens Green Investment Bank.

Tankesmedjan Fores anordnade tillsammans med Brittiska ambassaden ett seminarium om Storbritanniens erfarenheter av en grön investeringsbank samt vilka utsikter som finns för en svensk motsvarighet. På seminariet diskuterades de med- och motgångar som Storbritanniens Green Investment Bank stött på och utsikterna för en framtida svensk, grön investeringsbank.

Se bilder från seminariet här

 

 

Medverkande i panelen:

Ed Northam, Chief Investment Officer, Green Investment Bank

Stephen Moir, Director of Corporate Affairs, Green Investment Bank

David Cairns, ambassadör, Storbritanniens ambassad i Stockholm

Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Lars Eibeholm, finanschef Nordiska Investeringsbanken

Olle Billinger, politisk sakkunnig finansdepartementet

 

Seminariet modererades av Markus Larsson, programchef Fores program för klimat och miljö.