Under flera år har intresset för en svensk grön investeringsbank varit stort. Förespråkare har återfunnits i miljörörelsen, politiken och finanssektorn. Förebild har bland annat varit Storbritanniens Green Investment Bank.

Tisdagen den 7 mars anordnande tankesmedjan Fores tillsammans med Brittiska ambassaden ett seminarium om Storbritanniens erfarenheter av en grön investeringsbank samt vilka utsikter som finns för en svensk motsvarighet. På seminariet diskuterades de med- och motgångar som Storbritanniens Green Investment Bank stött på och utsikterna för en framtida svensk, grön investeringsbank.

Se bilder från seminariet här

Medverkande i panelen:

Ed Northam, Chief Investment Officer, Green Investment Bank
Stephen Moir, Director of Corporate Affairs, Green Investment Bank
David Cairns, ambassadör, Storbritanniens ambassad i Stockholm
Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige
Lars Eibeholm, finanschef Nordiska Investeringsbanken
Olle Billinger, politisk sakkunnig finansdepartementet

Seminariet modererades av Markus Larsson, programchef Fores program för klimat och miljö.