Gröna klimatinvesteringar och näringslivets roll för hållbar utveckling är ett av Klimat- och miljöprogrammets huvudfokus.

Näringslivet och entreprenörer i synnerhet kommer att spela en nyckelroll i en omställning av ekonomi och energisystem i enlighet med de politiskt uppsatta målen. Men det kommer också att kräva investeringar i grön teknik på nivåer som kräver att finansmarknader, institutionella investerare och riskkapitalister mobiliseras. Mer information om Fores arbete inom området för gröna klimatinvesteringar och entreprenörskap kommer inom kort.