Gunilla Sandin vikarierar under hösten 2017 på 2030-sekretariatet.

Hon har tidigare studerat på masterprogrammet i Tillämpad klimatstrategi på Lunds Universitet och har en kandidatexamen i samhällsplanering från Stockholms Universitet.