Gunilla Sandin praktiserar under hösten 2017 på programmet för Klimat och miljö och 2030-sekretariatet.

Hon studerar andra året på masterprogrammet i Tillämpad klimatstrategi på Lunds Universitet och har en kandidatexamen i samhällsplanering från Stockholms Universitet.