Två år har gått sedan regeringen tillträdde, två år är kvar till valet. Hur har det gått med klimatåtagandena? Fores och NMC bjöd den 8 september 2016 in till ett frukostseminarium med ledande företrädare för näringslivet, tankesmedjorna och miljörörelsen för att betygsätta det hittillsvarande arbetet och ge politiken var sin hemläxa. Isabella Lövin inledde med sin syn på regeringens insats följt av kommentarer från två paneler samt respons av Fredrik Hannez, politiskt sakkunnig på Miljödepartementet.

Medverkande

  • Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister
  • Fredrik Hannerz, politiskt sakkunnig på Miljödepartementet
  • Johan Kuylenstierna, VD på Stockholm Environment Institute
  • Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen
  • Carina Lundberg Markow, Executive Officer and head of Corporate Governance department på Folksam
  • Maria Långberg, Executive Vice President & Head of Group HR and Sustainability på SSAB
  • Kersti Strandqvist, Senior Vice President Sustainability Group Function Sustainability på SCA
  • Erik Lindroth, Environment Director på Tetra Pak
  • Andreas Follér, Sustainability Manager på Scania

Mattias Goldmann (Fores) och Lena Ander (NMC) modererar samtalet.

Se bilder från seminariet här

Arrangörer: Seminariet samarrangerades av Näringslivets Miljöchefer (NMC) och den gröna och liberala tankesmedjan Fores.