Ny rapport: Varför vinner vi inte (mer) på invandringen?

Den 24 augusti 2016 lanserades rapporten”Varför vinner vi inte (mer) på invandringen?” av Andreas Bergh. Rapporten utgör del två i Fores projekt Hela staden – bryt segregationen.

Läs rapporten härDocument3 copy

Se seminariet här
Se bilder från seminariet här
Se Andreas Berghs presentation här

I ett antal stadsdelar i Sverige är arbetslösheten avsevärt högre än i andra områden. Utan åtgärder och med många nyanlända som nu snabbt behöver få ett jobb riskerar situationen att bli allt värre.

Statsministerns tal i Almedalen ägnades i stora delar åt regeringens nylanserade reformprogram för utsatta områden och han underströk att ”…segregationen måste brytas – innan den bryter sönder Sverige.”

Vi ställde oss frågorna:

  • Vad säger forskningen om varför ser det ut som det gör?
  • Vilka åtgärder fungerar och vilka gör det inte?
  • Vad behöver förändras för att arbetsmarknaden ska vara öppen för alla oavsett vad man bor?
  • Framförallt, räcker regeringens aviserade reformer för att vända den negativa utvecklingen?

I panelen

  • Andreas Bergh, välfärdsforskare och docent i nationalekonomi. Forskare på Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och lektor vid Ekonomihögskolan i Lund.
  • Irene Wennemo, statssekreterare hos statsråd Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet
  • Lars Calmfors, professor em., Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, forskare vid IFN och ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet.
  • Olof Åslund, generaldirektör och chef vid IFAU och adjungerad professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
  • Moderator: Anna Rehnvall, programchef för Fores migrations- och integrationsprogram.

Sagt om delrapporten

Dagens Samhälle

Arbetsmarknadsnytt

IFN

UNT.se

Om projektet Hela staden – bryt segregationen

Genom projektet Hela staden vill Fores bidra till en diskussion om vad som borde göras för att minska klyftor och motarbeta problem i socioekonomiskt svaga områden. I projektet skriver ett antal forskare utifrån perspektiv som utbildning, stadsplanering, kriminalitet och grannskapseffekter. I anslutning till lanseringarna av de olika delrapporterna kommer Fores att anordna seminarier, rundabordssamtal och möten under 2016 och 2017. Projektet avslutas genom att texterna sammanställs i en antologi som presenteras på en slutkonferens.

Läs mer om projektet och första rapporten ”Brottslighet och motåtgärder i socio-ekonomiskt utsatta områden”, av Jerzy Sarnecki.