Ny rapport: Vad spelar det för roll var du bor?

Den 22 februari 2017 lanserade vi rapporten ”Vad spelar det för roll var du bor?” av Susanne Urban. Rapporten utgör del tre i Fores projekt Hela staden – bryt segregationen.

Läs rapporten här

Sveriges stadsdelar utvecklas i motsatt riktning. Medan vissa områden tyngs av bostadsbrist och sociala problem har andra stadsdelar skenande bostadspriser. Samtidigt pågår en avfolkning i stora delar av landet. I en tid med många nyanlända som nu behöver bostad riskerar situationen att bli allt värre om inga åtgärder vidtas för öka tillgången på bostäder. Statsministerns tal i Almedalen ägnades till stora delar åt regeringens nylanserade reformprogram för utsatta områden och han underströk att

”…segregationen måste brytas – innan den bryter sönder Sverige.”

I studien frågar vi oss därför…

  • Vad säger forskningen om varför det ser ut som det gör?
  • Vilka åtgärder fungerar och vilka gör det inte?
  • Framförallt, vad är en möjlig väg framåt efter de havererade bostadspolitiska samtalen?

I panelen

Susanne Urban, docent och universitetslektor vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet.

Eva Andersson, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet

Carlos Rojas, entreprenör, krönikör och samhällsdebattör samt samhällsanalytiker på Sweden research

Rouzbeh Djalaie, journalist och producent på Sveriges Radio. Tidigare chefred. och ansvarig utgivare för Norra Sidan, Södra Sidan och Vår Linje.

Se bilder från lanseringen

I media

SvD
Länstidningen Södertälje
Dagens Nyheter

Om författaren

Susanne Urban är docent och anställd som universitetslektor med särskild inriktning mot bostads och urbansociologi på Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet. Hon skrev en översikt om grannskapsideer och planering år 2004, disputerade år 2005 med en avhandling om framväxten av storstadspolitik och har sedan dess forskat bland annat om grannskapseffekter, bostadssegregation, skolval, företagande och social mobilitet.

Om projektet Hela staden – bryt segregationen

Genom projektet Hela staden vill Fores bidra till en diskussion om vad som borde göras för att minska klyftor och motarbeta problem i socioekonomiskt svaga områden. I projektet skriver ett antal forskare utifrån perspektiv som utbildning, stadsplanering, kriminalitet och grannskapseffekter. I anslutning till lanseringarna av de olika delrapporterna kommer Fores att anordna seminarier, rundabordssamtal och möten under 2016 och 2017. Projektet avslutas genom att texterna sammanställs i en antologi som presenteras på en slutkonferens.

Läs mer om projektet och första rapporten ”Brottslighet och motåtgärder i socio-ekonomiskt utsatta områden”, av Jerzy Sarnecki, och den andra rapporten ”Varför vinner vi inte (mer) på invandringen?”, av Andreas Bergh.