Hur går omställningen till fossiloberoende fordonsflotta? Nya och detaljerade indikatorer visar vägen, men siffror kan tolkas på olika sätt. Allt pekar åt rätt håll men räcker det till? Möt 2030-sekretariatets helgon och djävul i en duell om 2030 måluppfyllelse i Almedalen.

Kommer Sverige nå klimatmålet om en fossiloberoende transportsektor år 2030? På plats i Almedalen 2016 är 2030-sekretariatet – Sveriges nationella samordning för uppfyllelse av målet en fossiloberoende fordonsflotta. Måndag 4/7 kl. 10.00 möts djävulen och helgonet i en duell och levererar både den positiva och den negativa synen, kompletterat med branschens analys. Representanter från sektorerna Bilen, Bränslet och Beteendet ger sin syn på läget i Sverige, och ger svar på vad vi behöver göra annorlunda för att bli fossiloberoende 2030.

Medverkar gör Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores, grundare 2030-sekretariatet, Jakob Lagercrantz, grundare 2030-sekretariatet, Lovisa Källmark, assisterande programchef Fores klimat- & miljöprogram, Helena Fornstedt, direktör drivmedel, Circle K, Urban Wästljung, Scania och Christer Ljungberg, vd Trivector.

Datum: 4 juli 2016
Tid: kl. 10-10.50
Plats:
 Donners Brasserie’s terrass, Donners plats 3, Visby

För mer information, besök www.fores.se/almedalen-2016