Personer med låga inkomster, särskilt unga vuxna och nyanlända, har fått allt svårare att hitta en fast bostad i områden med god arbetsmarknad. I viss utsträckning är det svårt även för personer med medelinkomster, särskilt om de vill köpa en bostad. Det är skadligt för individerna, arbetsmarknaden och samhällsekonomin. I projektet Hitta hem – en ny social bostadspolitik ska vi ge förslag på lösningar.

Det finns redan mycket forskning och utredningar på området. Fores ser som sin uppgift att lyfta fram den viktigaste kunskapen och de mest intressanta förslagen till beslutsfattare och opinionsbildare och även att presentera tänkbara kompromisslösningar för en blocköverskridande överenskommelse. Vår utgångspunkt är vi behöver reformer på en rad områden, som skatter och bidrag, plan- och byggregler, hyressättning samt konkurrens och effektivisering i byggbranschen. I vårt arbete kommer vi också att tangera en rad andra frågor som vi arbetar med på Fores, som klimat, transporter, digitalisering, integration och arbetsmarknad.

Fores har sedan tidigare arrangerat ett antal seminarier på bostadsområdet, projektet bygger vidare på dem och kommer åtminstone att drivas under 2018 och 2019. Andreas Bergström, Fores vice vd, leder projektet. Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, är knuten till projektet som vetenskaplig rådgivare.

Projektet har en egen utskickslista för nyhetsbrev och inbjudningar, anmäl dig gärna här.

Seminarier