Personer med låga inkomster, särskilt unga vuxna och nyanlända, har fått allt svårare att hitta en fast bostad i områden med god arbetsmarknad. I viss utsträckning är det svårt även för personer med medelinkomster, särskilt om de vill köpa en bostad. Det är skadligt för individerna, arbetsmarknaden och samhällsekonomin. I projektet Hitta hem – en ny social bostadspolitik ska vi ge förslag på lösningar.

Det finns redan mycket forskning och utredningar på området. Fores ser som sin uppgift att lyfta fram den viktigaste kunskapen och de mest intressanta förslagen till beslutsfattare och opinionsbildare och även att presentera tänkbara kompromisslösningar för en blocköverskridande överenskommelse. Vår utgångspunkt är vi behöver reformer på en rad områden, som skatter och bidrag, plan- och byggregler, hyressättning samt konkurrens och effektivisering i byggbranschen. I vårt arbete kommer vi också att tangera en rad andra frågor som vi arbetar med på Fores, som klimat, transporter, digitalisering, integration och arbetsmarknad.

Fores har sedan tidigare arrangerat ett antal seminarier på bostadsområdet, projektet bygger vidare på dem och kommer åtminstone att drivas under 2018 och 2019. Andreas Bergström, Fores vice vd, leder projektet. Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, är knuten till projektet som vetenskaplig rådgivare.

Kopplat till projektet finns en referensgrupp med representanter för berörda företag och organisationer, som bidrar med goda råd och finansiering. Gruppen träffar forskarna, lämnar synpunkter på kommande rapporter och på planeringen, deltar i paneler och samtal med mera. I referensgruppen finns för närvarande Fastighetsägarna, Magnolia, Mäklarsamfundet, Skanska, Slättö, Sveriges Byggindustrier och Trä- och möbelföretagarna. Projektet delfinansieras också av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse.

Vill du bli inbjuden till kommande seminarier och få kommande information om Hitta hem? Anmäl dig till Fores nyhetsbrev här.

Seminarier

Inbjudningar och nyhetsbrev

Vill du få inbjudningar till seminariet med fokus på ekonomi för bostäder, byggande och bostadspolitik? Anmäl dig till Fores bostads-utskick här!

Kontakt

För frågor om Hitta Hem eller programmet Ekonomiska reformer och entreprenörskap, kontakta andreas.bergstrom@fores.se.