Id-kontrollerna som infördes 2016 har nu tagits bort. Men diskussionen är långt ifrån över, med stärkta gränskontroller och politiska krav på återinförande. Har det blivit bättre för pendlarna? Hur har polisen hanterat de nya gränskontrollerna? Hur ser situationen ut för tullen?

Journalistutbildningen vid Lunds universitet och tankesmedjan Fores Syd bjuder in till diskussion om id- och gränskontrollerna.  Syftet är att ta diskussionen vidare och lägga grunden för ”ett smartare samtal” om Öresundsregionen.

Välkommen på workshop den 1 juni!

I projektet #Brogranskarna har journaliststudenter från Lunds universitet granskat id- och gränskontrollerna. Studenterna tittar på hur polisen, tullen, pendlarna, företagarna och flyktingsituationen har påverkats av hårdare kontroller.

Efter veckor av arbete vill vi bjuda in dig som jobbar eller är intresserad av frågan till en interaktiv workshop där vi bl.a diskuterar: 

  • Har pendlarna fått det bättre sedan id-kontrollernas slopats och strängare gränskontroller införts?
  • Har näringslivet påverkats av strängare kontroller?
  • Är Öresundsintegrationen på rätt spår igen?
  • Hur har polis och myndigheter jobbat under oklara förutsättningar?

Vi ses på STUDIO Meetingpoint i Malmö där vi vill samlar studenter, regionala makthavare och näringsliv för att tillsammans se hur vi kan få en bättre och smartare diskussion om id- och gränskontrollerna samt tala om Öresundsregionens förutsättningar.

Anmäl dig här!