Ladda ned rapporten här

Integration efter 2015. Vad kan Sverige lära av Tyskland? beskriver hur systemet för att ta emot och etablera flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga på arbetsmarknaden ser ut i Sverige och Tyskland och vilka erfarenheter båda länder har. Syftet är se vad framförallt Sverige kan lära sig av Tyskland, ett land som liknar Sverige i flera avseenden men som har en åtta gånger större befolkning och under de senaste fem åren tagit emot drygt fyra gånger så många asylsökande.

Rapporten lanserades den 8 mars 2018 tillsammans med tyska ambassaden i Stockholm och politiker och experter från både Sverige och Tyskland.

Läs mer om seminariet här

I media:
”Lär av Tysklands integration av nyanlända flyktingar”, Patrick Joyce in Dagens Samhälle on March 7 2018
”European countries should make it easier for refugees to work”, Matt Steinglass in The Economist on April 19 2018