bild-2

Länk till SVT Forums inspelning av seminariet.

Den 17 juni anordnade vi ett seminarium där vi diskuterar skillnaderna på arbetsmarknaden mellan inrikes och utrikes födda med integrationsminister Erik Ullenhag, utredare Ulrika Vedin från LO, välfärdsforskaren Andreas Bergh och Demoskops analyschef Peter Santesson. Seminariet utgår från en artikel i Ekonomisk Debatt av Andreas Bergh, ”Utlandsföddas svårigheter på den svenska arbetsmarknaden: Partiernas lösningar är otillräckliga”.

Sverige har en ambitiös integrationspolitik men har ändå större sysselsättningsgap mellan inrikes och utrikes födda än nästan alla andra länder. Andreas Bergh, docent verksam vid Lunds universitet och Institutet för Näringslivsforskning samt styrelseledamot för Fores, har undersökt en rad tänkbara förklaringar i en internationell jämförelse.

Jämförelsen visar att länder med stora arbetsmarknadsgap kännetecknas av omfattande kollektivavtal och generösa sociala skyddsnät. Länder med mindre arbetsmarknadsgap har också högre inkomstspridning. Det går helt på tvärs med de förklaringar som partiernas politik brukar luta sig mot. Hur kommer vi framåt?

Seminariet modereras av Fores vice vd Andreas Bergström.

Datum: tisdag 17 juni
Tid: 15.00–16.00
Plats: Fores lokaler, Bellmansgatan 10, T-bana Slussen/Mariatorget